ZASADY PRZYZNAWANIA BIJSTAND DLA MŁODYCH LUDZI DO 27 ROKU ŻYCIA

Jakie zasady obowiązują w przypadku pomocy społecznej dla młodych ludzi do 27 roku życia? Ubiegasz się o świadczenia z pomocy społecznej i nie masz ukończonych 27 lat? Wtedy jesteś zobowiązany najpierw sprawdzić, czy możesz odbyć kurs lub znaleźć pracę. Masz na to cztery tygodnie. Po tym okresie wyszukiwania możesz oficjalnie złożyć wniosek. Decyzję w sprawie wniosku podejmuje gmina. Masz mniej niż 27 lat i mieszkasz z kimś w wieku 27 […]

ODMIEŃ CZASOWNIK W PYTANIU 3

Odmień poprawnie czasownik w pytaniu: Wie ….. (gaan) er mee? Wat ….. (gaan) jij en Patric ….. (doen)? Welke leerlingen ….. (gaan) morgen naar Rome? Welk boek ….. (vinden) hij leuk? Wat voor kleren ….. (trekken) je op zaterdag aan? Wat voor jongen ….. (zijn) dat? Wie ….. (gaan) dat ….. (betalen)? Wat voor antwoord ….. (hebben) jij op vraag 6b? Welke jongen ….. (bedoelen) zij? Welk spel ….. (gaan) […]

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POMOC – BIJSTAND?

Gdzie mogę ubiegać się o ogólną pomoc – bijstand? Możesz ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej bezpośrednio w swojej gminie lub za pośrednictwem strony werk.nl. Gdzie zgłosić się po pomoc? Możesz ubiegać się o ogólną pomoc w swojej gminie lub za pośrednictwem werk.nl. Jeśli masz prawo do pomocy społecznej, otrzymasz ją od dnia złożenia wniosku w gminie, a nie wcześniej. Upewnij się więc, że złożysz wniosek na czas. Dzięki […]

WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ NR 2

Z tekstu wyjeliśmy wybrane czasowniki i przywróciliśmy je do formy bezokolicznika (tzn. formy słownikowej). Wasze zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi, czyli wskazania, która forma jest poprawna: * * * bewijs In het Nederlandse procesrecht …. (1. gelden) als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag … (2. mogen) leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis …. (3. zijn) gekomen of […]

KIEDY MAM PRAWO DO BIJSTAND JEŚLI POSIADAM WŁASNY DOM?

Kiedy mam prawo do bijstand jeśli posiadam własnym dom? Możesz być również uprawniony do pomocy społecznej, jeśli mieszkasz we własnym domu. Forma pomocy zależy od zasobności Twojego domu,  od tego, czy jest wyższa, czy niższa niż 54 900 euro. W zależności od tego gmina może udzielić pomocy w formie darowizny lub pożyczki do spłaty w późniejszym terminie. A co, jeśli masz łódź mieszkalną lub przyczepę kempingową? Wtedy obowiązują te same […]

WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ NR 1

Z tekstu wyjeliśmy wybrane czasowniki i przywróciliśmy je do formy bezokolicznika (tzn. formy słownikowej). Wasze zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi, czyli wskazania, która forma jest poprawna: * * * overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan. Een overeenkomst …. (1. zijn) (behoudens sommige uitzonderingen, zoals de koop van een woning door een particulier) vormvrij: deze …. (2. kunnen) […]

UZNANIE DZIECKA – WARUNKI

Jakie warunki obowiązują, jeśli chcę uznać moje dziecko? Jeśli chcesz uznać dziecko, musisz spełnić szereg warunków, na przykład musisz mieć co najmniej 16 lat. Warunki uznania dziecka – obowiązujące zasady: ​Masz 16 lat lub więcej. Potrzebujesz pozwolenia od matki, chyba że dziecko ma więcej niż 16 lat. Dziecko ma 12 lat lub więcej? Wtedy potrzebujesz pisemnej zgody dziecka. Nie możesz uznać dziecka, jeśli nie możesz poślubić matki, na przykład dlatego, […]

ODMIEŃ CZASOWNIK W PYTANIU 2

Odmień poprawnie czasownik w pytaniu: Waarom ….. (vragen) je dat? Wie ….. (zijn) jij? Wat ….. (lezen) je? Wanneer ….. (gaan) je naar huis? Welk boek ….. (vinden) jij leuk? Wat voor kleren ….. (trekken) je morgen aan? Wat voor jongen ….. (zijn)dat? Wie ….. (gaan) dat betalen? Welk spel ….. (gaan) je doen?

CZY PRZYSŁUGUJE MI KINDEROPVANGTOESLAG ZA GRANICĄ?

Czy przysługuje mi zasiłek kinderopvagtoeslag za granicą? Odpowiedz sobie na pytanie: Czy Twoje dziecko uczęszcza do zarejestrowanego żłobka, przedszkola lub placówki pozaszkolnej (BSO) za granicą? Wtedy możesz otrzymać zasiłek na opiekę nad dzieckiem. Zasiłek kinderopvangtoeslag to wkład rodziców na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Zasiłek kinderopvangtoeslag, jeśli mieszkasz lub pracujesz za granicą Mieszkasz za granicą i czy Twoje dziecko chodzi do opieki? Wtedy możesz otrzymać zasiłek na opiekę, jeśli spełniasz […]

ODMIEŃ CZASOWNIK W PYTANIU 1

Odmień prawidłowo czasownik w pytaniu: ……. (zijn) etiketten goed of fout? ……. (lopen) ik naar de stad? ……. (rennen) jij altijd zo hard? ……. (willen) je een appel? ……. (gaan) jij weg? ……. (zijn) je iets vergeten? ……. (willen) jij even komen? …….(maken) jij alle opdrachten? ……. (hebben) jij een legotrein van Sinterklaas gekregen? …….(blijken) hij een heel goede baas>  

KIEDY MAM PRAWO DO ZASIŁKU: KINDEROPVANGTOESLAG? cz. II

Zasiłek kinderopvangtoeslag: czy przysługuje Ci dodatek? Zasiłek na opiekę nad dzieckiem otrzymasz tylko za godziny, w których opieka nad dzieckiem faktycznie oferuje tę usługę. Jest wyjątek na święta. Ważne jest, aby opieka nad dzieckiem była otwarta, a godziny opieki nad dziećmi zostały określone w umowie. Nie liczy się to, czy wykorzystasz te godziny, ale czy za nie zapłaciłeś. Finansowanie opieki nad dziećmi przez gminy Nie przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy, ale […]

ODMIEŃ PRAWIDŁOWO CZASOWNIKI W TEKŚCIE 7

Odmień prawidłowo czasowniki w poniższym tekście: Reizigers ….. (moeten) in de komende herfstvakantie rekening …..  (houden) met weer erg lange rijen op Schiphol. Volgens vakbond FNV ….. (zijn) de personeelstekorten nog lang niet ….. (opgelosen) terwijl het vanaf zaterdag drukker ….. (worden) op de luchthaven. Ook …..  (zorgen) het oplaaiende coronavirus waarschijnlijk voor meer uitval van personeel. ‘Ik ….. (hebben) te doen met mensen die ervoor hebben gekozen te ….. […]