NIEREGULARNE CZASOWNIKI 4

1 bederven – bedierf – is/h bedorven – (ze)psuć, (ze)psuć 2 bergen – borg – h geborgen – (s)chować, przechowywać, przechować, ratować, pomieścić, (z)mieścić, przyjmować, przyjąć, ukryć,ukrywać 3 bewijzen – bewees – h bewezen – udowadniać, udowodnić,  okazywać, okazać, wyświadczyć 4 bidden – bad (baden) – h gebeden – modlić się 5 bijten – beet – h gebeten – gryźć, wżerać się 6 blazen – blies – h geblazen – […]

NIEREGULARNE CZASOWNIKI 3

1 bewegen – bewoog – h bewogen – przemieszczać się, poruszyć się, poruszać, napędzać, wzruszać, skłaniać, ruszać 2 binden – bond – h gebonden – (z)wiązać, (s)tężeć, zawiązywać, przywiązywać 3 drijven – dreef – is/h gedreven – dryfować, pogonić, pognać, pchać, popychać 4 dringen – drong – h gedrongen – pchać się, przeciskać się, przeć, spychać, ściskać 5 drinken – dronk – h gedronken – (wy)pić, wchłaniać, upijać, chłonąć 6 […]

NIEREGULARNE CZASOWNIKI 2

1 bieden – bood – h geboden – (za)oferować, (za)proponować, (za)licytować 2 blijken – bleek –  is gebleken – okazać, okazywać 3 breken – brak (braken) – h gebroken – rozbijać, przerywać,  (z)łamać, załamywać, ulegać refleksji 4 dragen – droeg – h gedragen – nieść, nosić, wspierać, przynosić, znosić 5 grijpen – greep  – h gegrepen – chwycić, chwytać, czepiać się (czegoś/kogoś), schwycić 6 hangen – hing – h gehangen […]

NIEREGULARNE CZASOWNIKI 1

1. beginnen – begon – is begonnen – rozpoczynać, rozpocząć, zaczynać, zacząć 2. blijven – bleef – is – h gebleven – kontynuować, (po)zostać, (po)zostawać, 3. brengen – bracht – h gebracht – przynieść, przynosić, zanieść, zanosić, zawozić, przywozić, przedstawiać, odprowadzać 4. denken – dacht – h gedacht – myśleć, pomyśleć, mieć zdanie, zastanawiać się, pamiętać, uważać 5. doen – deed – h gedaan – robić, załatwiać, sprawiać, zachowywać się […]