CZASOWNIKI NIEREGULARNE V-Z

Litera V verzinnen  –  verzon /verzonnen  –  verzonnen vallen  –  viel /vielen  –  gevallen vangen  –  ving /vingen  –  gevangen varen  –  voer /voeren  –  gevaren vechten  –  vocht /vochten  –  gevochten verbieden  –  verbood /verboden  –  verboden verbinden  –  verbond /verbonden  –  verbonden verdrinken  –  verdronk /verdronken  –  verdronken verdwijnen  –  verdween /verdwenen  –  verdwenen vergelijken  –  vergeleek /vergeleken  –  vergeleken vergeten  –  vergat /vergaten  –  vergeten verlaten  –  […]

CZASOWNIKI NIEREGULARNE S-U

Litera S schelden  –  schold /scholden  –  gescholde schenden  –  schond /schonden   –  geschonden schenken  –  schonk /schonken  –  geschonken scheppen  –  schiep /schiepen  –  geschapen schieten  –  schoot /schoten  –  geschoten schijnen  –  scheen /schenen  –  geschenen schijten  –  scheet /scheten  –  gescheten schrijden  –  schreed /schreden  –  geschreden schrijven  –  schreef /schreven  –  geschreven schrikken  –  schrok /schrokken  –  geschrokken schuiven  –  schoof /schoven  –  geschoven slaan  –  […]

CZASOWNIKI NIEREGULARNE P-R

Litera P plegen  –  placht /plachten  –  gepleegd prijzen  –  prees /prezen  –  geprezen Litera R raden  –  ried /rieden  –  geraden rijden  –  reed /reden  –  gereden rijzen  –  rees /rezen  –  gerezen roepen  –  riep /riepen  –  geroepen ruiken  –  rook /roken  –  geroken

CZASOWNIKI NIEREGULARNE M-O

Litera M mijden  –  meed /meden –  gemeden moeten  –  moest /moesten  –  gemoeten mogen  –  mocht /mochten  –  gemogen Litera N nemen  –  nam /namen  –  genomen Litera O ontbijten  –  ontbeet /ontbeten  –  ontbeten

CZASOWNIKI NIEREGULARNE J-L

Litera K kiezen  –  koos /kozen  –  gekozen kijken –  keek /keken  –  gekeken klinken  –  klonk /klonken  –  geklonken knijpen  –  kneep /knepen  –  geknepen komen  –  kwam /kwamen  –  gekomen kopen  –  kocht /kochten  –  gekocht kiezen  –  koos /kozen  –  gekozen klimmen  –  klom /klommen  –  geklommen kluiven  –  kloof /kloven  –  gekloven komen  –  kwam /kwamen  –  gekomen kopen  –  kocht /kochten  –  gekocht krijgen  –  […]

CZASOWNIKI NIEREGULARNE G-I

Litera G gaan  –  ging /gingen  –  gegaan gelden  –  gold /golden  –  gegolden genezen  –  genas /genazen  –  genezen genieten  –  genoot /genoten  –  genoten geven  –  gaf /gaven  –  gegeven gieten  –  goot /goten  –  gegoten glijden  –  gleed /gleden  –  gegleden glimmen  –  glom /glommen  –  geglommen graven  –  groef /groeven  –  gegraven grijpen  –  greep /grepen  –  gegrepen Litera H hangen  –  hing /hingen  –  gehangen […]

CZASOWNIKI NIEREGULARNE D-F

Litera D denken  –  dacht /dachten  –  gedacht doen  –  deed /deden  –  gedaan dragen  –  droeg /droegen  –  gedragen drijven  –  dreef /dreven  –  gedreven dringen  –  drong /drongen  –  gedrongen drinken  –  dronk /dronken  –  gedronken druipen  –  droop /dropen  –  gedropen duiken  –  dook /doken  –  gedoken dwingen  –  dwong /dwongen  –  gedwongen Lietra E eten  –  at /aten  –  gegeten Litera F fluiten  –  floot/ floten  […]

CZASOWNIKI NIEREGULARNE A-C

Litera B bakken  –  bakte /bakten  –  gebakken bederven  –  bedierf /bedierven  –  bedorven bedriegen  –  bedroog /bedrogen  –  bedrogen beginnen  –  begon /begonnen  –  begonnen bergen  –  borg /borgen  –  geborgen bevelen  –  beval /bevalen  –  bevolen bezwijken  –  bezweek /bezweken  –  bezweken bidden  –  bad /baden  –  gebeden bieden  –  bood /boden  –  geboden bijten  –  beet /beten  –  gebeten binden  –  bond /bonden –  gebonden blazen  –  […]