ĆWICZENIE NR 61: LICZEBNIKI

Ostanio wrzucamy Wam jeden sort zdań: uzupełnianie tekstów brakującymi słówkami 🙂 Dziś kolejna dawka ćwiczeń ale w innym  wydaniu, powtórka z liczebników 🙂 Pytanie brzmi czy wiesz o jaką liczbę chodzi? achtenzestig vijftig tweeënnegentig vijftien zevenentachtig zesendertig vijfenvijftig drieëndertig vierenveertig veertig vijfennegentig zevenenvijftig vierentachtig zevenenveertig zeventien tweeënnegentig zestien zevenennegentig drieëndertig Udało się bezbłędnie? To  podnosimy poprzeczkę… tweehonderdtweeëntachtig vierhonderdvierennegentig vijfennegentig tweehonderdvijfennegentig vierhonderdeenentachtig tweehonderdvijfendertig honderdeenentachtig zeshonderd vierenzestig zeshonderdachtendertig zeshonderdtachtig negenhonderdvijfentachtig honderdzevenenzestig vierhonderdvijfentwintig […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: ETEN

als de boter duur wordt, leert men het brood droog eten – jeżeli nie ma innego sposobu, zadowala się również mniejszym als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn – dojrzałe dziewczyny nie powinny biegać za zalotnikiem als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn – jeśli dziewczyna biegnie za swoim kochankiem, za bardzo chce wyjść za mąż altijd brood eten verdriet ook – […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: WERK

aardewerk is geen paardenwerk – praca na roli jest ciężką pracą als de ragebol rust werkt de spin – bez konserwacji dom niszczeje bij nacht en ontij (werken/zijn) – kiedy inni śpią de kroon op het werk zetten – pięknie dokończyć pracę de meitak op een werk zetten – skończyc pracę de paal door de oven gewerkt – zbankrutować die niet werkt, zal niet eten – kto nie pracuje ten […]

ĆWICZENIE NR 60: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO

Ponieważ przez pewien czas nie dodawaliśmy żadnych ćwiczeń (oprócz tych w serii #słówkotygodnia) teraz trochę to nadrabiamy i dziś dodajemy kolejne 🙂 W tym tygodniu znów wstawiamy brakujące słówko. Chcielibyście zobaczyć jakies konkretne ćwiczenie? Dajcie znać, może uda nam się je wrzucić. Przechodzimy do zadania! Dziś teksty pochodzą ze strony UWV. * * * tekst 1 goede – regels – problemen – bezwaar – contactpersoon – situatie – ons – […]

ĆWICZENIE NR 59: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO

Dziś mamy dla Was bardzo proste ćwiczenie, polegające na uzupełnieniu poniższego tekstu za pomocą podanych słówek. Każde słówko możecie użyć tylko raz! Powodzenia 🙂 Zadanie nr 1 alleen –  wie – ruim – berichten – 88 – naam ………… als je werkelijke identiteit bekend is, zouden mensen nog online ………… mogen plaatsen. Dat vindt maar liefst ………… procent van ………… 1300 polldeelnemers. De grootste groep vindt overigens niet dat je […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: DAG

aan de dag leggen – okazać aan de orde van de dag zijn – często zapobiegać Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd – na większe zadania potrzebujesz więcej czasu als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen – niektóre osoby nie zmieniają się nigdy als de dagen (gaan) lengen, gaat/gaan de vorst/winter/nachten strengen – nazimniejszy dzień w […]

NIEREGULARNE CZASOWNIKI 4

1 bederven – bedierf – is/h bedorven – (ze)psuć, (ze)psuć 2 bergen – borg – h geborgen – (s)chować, przechowywać, przechować, ratować, pomieścić, (z)mieścić, przyjmować, przyjąć, ukryć,ukrywać 3 bewijzen – bewees – h bewezen – udowadniać, udowodnić,  okazywać, okazać, wyświadczyć 4 bidden – bad (baden) – h gebeden – modlić się 5 bijten – beet – h gebeten – gryźć, wżerać się 6 blazen – blies – h geblazen – […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: HUIS

Dziś kolejna dawka niderlandzkich przysłów i powiedzeń z niderlandzkim słówkiem huis: alle heilige huisjes aandoen – odzwiedzać każdą kawiarnię als het huis volbouwd is breekt men de steigers af – po osiągnięciu celu, zapomina człowiek o pomocnikach Beter thuis rapen eten dan elders gebraad. – w domu jest zawsze najlepiej bij elk heilig huisje aanleggen – odwiedzać każdą kawiarnię dat hangt als een schijthuis boven de gracht – to jest […]

NIDERLANDZKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA 32

W serii niderlandzki najczęstsze pytania bierzemy pod lupę dwa tematy: kiedy kijken a kiedy bekijken oraz heb liever czy tylko liever?? Macie jakieś pytania, coś Was zastanawia? Dajcie znać! * * * Które zdanie jest poprawne? Terwijl we wachten, bekijken we de kaart. czy Terwijl we wachten, kijken we de kaart. Poprawne zdanie to: Terwijl we wachten, bekijken we de kaart. Aby zbudować zdanie z czasownikiem kijken musimy dodac w […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: KOPEN

als het geld op is, is het kopen gedaan – bez pieniędzy (gotówki) dalsze zakupy sa niemożliwe appelen/knollen voor citroenen verkopen – oszust de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is – nie powinno się cieszyć się tym, czego się jeszcze nie zdobyło een kat in de zak kopen – kupic cos w ciemno, zostać oszukanym iemand een hengst verkopen  – kogoś mocno uderzyć iemand knollen voor […]

NIDERLANDZKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA 31

W dzisiejszym wpisie dotyczącym najczęstszych pytań odpowiadamy tylko na jedno pytanie! Bardzo ważne, bo jest ono najczęściej pojawiającym się pytaniem: jaka jest różnica między formą heb gewoond a gewoonde? Macie w jakieś pytania, piszcie śmiało 🙂 * * * Jaka jest różnica pomiędzy: Ik heb vroeger in Polen gewoond.  a Ik woonde vroeger in Polen. Zazwyczaj nie ma różnicy w stosowaniu tych form. Obie są poprawne i obie dotyczą czasu […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: SPAREN, KIEZEN, DE HEMEL

sparen de kool en de geit sparen  – znaleźć rozwiązanie, które zadowala obie strony de leer veroordelen maar de leraar sparen – nie dotrzeć do  źródła problemu iets uit zijn mond sparen – nie zjeść czegość je kan niet de kool en de geit sparen – musisz zdecydować / podjąć decyzję kiezen achter de kiezen hebben – mieć coś zjedzonego de gulden middenweg (houden/bewandelen/verkiezen) – wybrać półśrodek jako rozwiązanie eieren […]