CZASOWNIK: VERDIENEN

Verdienen, czyli zarabiać, zarobić Czas teraźniejszy: ik verdien jij verdient hij verdient wij verdienen jullie verdienen zij verdienen Ik verdien beter. – Zarabiam lepiej. Hoeveel verdien je? – Ile zarabiasz? Ik verdien genoeg geld. – Zarabiam wystarczająco pieniędzy. * * * Czas przeszły dokonany ik heb verdiend jij hebt verdiend hij heeft verdiend wij hebben verdiend jullie hebben verdiend zij hebben verdiend Ik heb genoeg verdiend. – Zarobiłem wystarczająco. Hoeveel […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: WEER

  Avondrood, mooi weer aan boord – czerwone niebo wieczorem zapowiada ładny dzień dat geeft de burger weer moed – to robi się dobrze Die zijn pap gemorst heeft kan niet alles weer oprapen – szkoda nie może być zawsze naprawiona w 100% Een paard dat eens op hol is geslagen, kan dat snel weer doen. – raz popełniony błąd powoduje, że człowiek łatwo popełnia go drugi raz het ene […]

ĆWICZENIE 65: TRYB ROZKAZUJĄCY III

Dziś ćwiczenie z przypomnienia bardzo prostego zagadniania gramatycznego: dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć -> tryb rozkazujący (teoria) Przechodzimy do ćwiczeń utrwalających, czyli wstaw prawidłowo odmienino czasownik w trybie rozkazującym: 1 ……. je netjes ……. ! (voorstellen) 2 ……. niet hangen! (blijven) 3 ……. je schouders! (rechten) 4 ……. je haren! (kammen) 5 ……. eerst je handen! (wassen) 6 ……. een das ……. ! (omdoen) 7 ……. je jas ……. […]

ĆWICZENIE NR 64: LICZEBNIKI (POWYŻEJ 100)

Dzisiejsze ćwiczenie jest dedykacją dla kogoś to poprosił o dodatkowe ćwiczenie związane z liczebnikami. Więc… nie pozostaje nam nic innego ja spełnić tą prośbę 🙂 zevenhonderdvierenveertig tweehonderddrieenzeventig achthonderdachtentwintig vierhonderdzevenentachtig driehonderdeen achthonderddrieentwintig negenhonderdtweeentwintig tweehonderdzevenenzeventig driehonderdachtenzeventig negenhonderdzeven achthonderddrieenvijftig vijfhonderddrieentachtig negenenveertig honderdvijfentachtig tweehonderdvierenveertig driehonderdzesenzeventig * * * Ale żeby nie było załatwo i nudno, dorzucamy coś ekstra: liczebniki po przecinku 🙂 35 honderdsten 35 duizendsten 29 duizendsten 27 tienden 31 tienden 21 duizendsten […]

ĆWICZENIE NR 63: LICZEBNIKI (POWYŻEJ 1000)

Dziś mamy dla Was ćwiczenie z powtórki z liczebników. Czy wiecie jak liczba jest zapisana słownie: drieduizend tweehonderdtwee …………… negenduizend zevenenvijftig …………… negenduizend vierhonderdeen …………… vierduizend achthonderdnegentig …………… zevenduizend achthonderd …………… negenduizend vijfhonderdzes …………… vijfduizend achthonderdveertig …………… zesduizend tweehonderdtachtig …………… negenduizend elf …………… vijfduizend achtenveertig …………… zevenduizend honderdzeven …………… tweeduizend zevenhonderddertig …………… negenduizend honderdacht …………… zesduizend tweehonderdveertig …………… tweeduizend tweehonderdzestig …………… vierduizend zevenhonderd …………… duizend negentig …………… Dajcie znać jak […]

CZASOWNIK: ZEGGEN

Zeggen, czyli mówić, powiadać powiedzieć, znaczyć Czas teraźniejszy: ik zeg jij zegt hij zegt wij zeggen jullie zeggen zij zeggen Alsjeblieft, zeg. – Proszę powiedz. (uwaga to zdanie może inny kontekst) Waarom zeg je dat? – Czemu tak mówisz? Dat zegt iedereen. – Tak mówi każdy. * * * Czas przeszły dokonany ik heb gezegd jij hebt gezegd hij heeft gezegd wij hebben gezegd jullie hebben gezegd zij hebben gezegd […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: NACHT, AVOND

Nacht: als de dagen (gaan) lengen, gaat/gaan de vorst/winter/nachten strengen – najzimniejszy dzień w roku wypada po najkrótszym dniu w roku bij nacht en ontij (werken/zijn) – kiedy inni śpią bij nacht zijn alle katjes grauw en alle mondjes even nauw – na końcu i tak wszyscy jesteśmy równi er nachtwerk van maken – zostać ergens een nachtje over willen slapen – najpierw pomyśleć komen als een dief in de […]

ĆWICZENIE NR 62: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO (SPÓJNIKI)

Dziś mamy dla Was dobrze znane zadanie polegające na wstawieniu odpowiedniego słówka. Tym razem należy wstawić odpowiedni spójnik! Powodzenia… want – mits – doordat – voordat – tenzij -maar – en – totdat – of – als – want – omdat – terwijl Ik trek een jas aan, …………. ik heb het koud. Ik hou van pasta ……… ik hou van pizza. Ik drink graag koffie ……… ik drink graag […]

ĆWICZENIE NR 61: LICZEBNIKI

Ostanio wrzucamy Wam jeden sort zdań: uzupełnianie tekstów brakującymi słówkami 🙂 Dziś kolejna dawka ćwiczeń ale w innym  wydaniu, powtórka z liczebników 🙂 Pytanie brzmi czy wiesz o jaką liczbę chodzi? achtenzestig vijftig tweeënnegentig vijftien zevenentachtig zesendertig vijfenvijftig drieëndertig vierenveertig veertig vijfennegentig zevenenvijftig vierentachtig zevenenveertig zeventien tweeënnegentig zestien zevenennegentig drieëndertig Udało się bezbłędnie? To  podnosimy poprzeczkę… tweehonderdtweeëntachtig vierhonderdvierennegentig vijfennegentig tweehonderdvijfennegentig vierhonderdeenentachtig tweehonderdvijfendertig honderdeenentachtig zeshonderd vierenzestig zeshonderdachtendertig zeshonderdtachtig negenhonderdvijfentachtig honderdzevenenzestig vierhonderdvijfentwintig […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: ETEN

als de boter duur wordt, leert men het brood droog eten – jeżeli nie ma innego sposobu, zadowala się również mniejszym als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn – dojrzałe dziewczyny nie powinny biegać za zalotnikiem als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn – jeśli dziewczyna biegnie za swoim kochankiem, za bardzo chce wyjść za mąż altijd brood eten verdriet ook – […]

NIDERLANDZKIE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA: WERK

aardewerk is geen paardenwerk – praca na roli jest ciężką pracą als de ragebol rust werkt de spin – bez konserwacji dom niszczeje bij nacht en ontij (werken/zijn) – kiedy inni śpią de kroon op het werk zetten – pięknie dokończyć pracę de meitak op een werk zetten – skończyc pracę de paal door de oven gewerkt – zbankrutować die niet werkt, zal niet eten – kto nie pracuje ten […]

ĆWICZENIE NR 60: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO

Ponieważ przez pewien czas nie dodawaliśmy żadnych ćwiczeń (oprócz tych w serii #słówkotygodnia) teraz trochę to nadrabiamy i dziś dodajemy kolejne 🙂 W tym tygodniu znów wstawiamy brakujące słówko. Chcielibyście zobaczyć jakies konkretne ćwiczenie? Dajcie znać, może uda nam się je wrzucić. Przechodzimy do zadania! Dziś teksty pochodzą ze strony UWV. * * * tekst 1 goede – regels – problemen – bezwaar – contactpersoon – situatie – ons – […]