ĆWICZENIE NR 66: PRZECIWNOŚCI 2

Ponieważ dostaliśmy kilka zapytań o powtórzenie tego ćwiczenia, dziś część 2 z przeciwności 🙂 Zasady już znacie! oud – groot – aan – vies – mooi – dun – slim – links – boven – breed – nooit – geen –  op tijd – gisteren – klaar – vrij – W niektórych przykładach możliwe jest podanie więcej niz jednej poprawnej odpowiedzi 🙂 I przypominamy o tworzeniu zdań!

ĆWICZENIE NR 65: PRZECIWNOŚCI 1

Proste ćwiczenie na powtórzenie podstawowych, niderlandzkich słówek 🙂 Dobierz odpowiednią przeciwność: altijd – jong – schoon – eerst – veel – bijna altijd – minder – volgende  – moeilijk – aanstaande – op de tafel – voor het huis – over drie weken – Dodatkowo zachęcamy Was do tworzenia przykładowych zdań z powyższymi słówkami, wyciągnijcie na maksa z tego ćwiczenia!

ĆWICZENIE 65: TRYB ROZKAZUJĄCY III

Dziś ćwiczenie z przypomnienia bardzo prostego zagadniania gramatycznego: dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć -> tryb rozkazujący (teoria) Przechodzimy do ćwiczeń utrwalających, czyli wstaw prawidłowo odmienino czasownik w trybie rozkazującym: 1 ……. je netjes ……. ! (voorstellen) 2 ……. niet hangen! (blijven) 3 ……. je schouders! (rechten) 4 ……. je haren! (kammen) 5 ……. eerst je handen! (wassen) 6 ……. een das ……. ! (omdoen) 7 ……. je jas ……. […]

ĆWICZENIE NR 64: LICZEBNIKI (POWYŻEJ 100)

Dzisiejsze ćwiczenie jest dedykacją dla kogoś to poprosił o dodatkowe ćwiczenie związane z liczebnikami. Więc… nie pozostaje nam nic innego ja spełnić tą prośbę 🙂 zevenhonderdvierenveertig tweehonderddrieenzeventig achthonderdachtentwintig vierhonderdzevenentachtig driehonderdeen achthonderddrieentwintig negenhonderdtweeentwintig tweehonderdzevenenzeventig driehonderdachtenzeventig negenhonderdzeven achthonderddrieenvijftig vijfhonderddrieentachtig negenenveertig honderdvijfentachtig tweehonderdvierenveertig driehonderdzesenzeventig * * * Ale żeby nie było załatwo i nudno, dorzucamy coś ekstra: liczebniki po przecinku 🙂 35 honderdsten 35 duizendsten 29 duizendsten 27 tienden 31 tienden 21 duizendsten […]

ĆWICZENIE NR 63: LICZEBNIKI (POWYŻEJ 1000)

Dziś mamy dla Was ćwiczenie z powtórki z liczebników. Czy wiecie jak liczba jest zapisana słownie: drieduizend tweehonderdtwee …………… negenduizend zevenenvijftig …………… negenduizend vierhonderdeen …………… vierduizend achthonderdnegentig …………… zevenduizend achthonderd …………… negenduizend vijfhonderdzes …………… vijfduizend achthonderdveertig …………… zesduizend tweehonderdtachtig …………… negenduizend elf …………… vijfduizend achtenveertig …………… zevenduizend honderdzeven …………… tweeduizend zevenhonderddertig …………… negenduizend honderdacht …………… zesduizend tweehonderdveertig …………… tweeduizend tweehonderdzestig …………… vierduizend zevenhonderd …………… duizend negentig …………… Dajcie znać jak […]

ĆWICZENIE NR 62: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO (SPÓJNIKI)

Dziś mamy dla Was dobrze znane zadanie polegające na wstawieniu odpowiedniego słówka. Tym razem należy wstawić odpowiedni spójnik! Powodzenia… want – mits – doordat – voordat – tenzij -maar – en – totdat – of – als – want – omdat – terwijl Ik trek een jas aan, …………. ik heb het koud. Ik hou van pasta ……… ik hou van pizza. Ik drink graag koffie ……… ik drink graag […]

ĆWICZENIE NR 61: LICZEBNIKI

Ostanio wrzucamy Wam jeden sort zdań: uzupełnianie tekstów brakującymi słówkami 🙂 Dziś kolejna dawka ćwiczeń ale w innym  wydaniu, powtórka z liczebników 🙂 Pytanie brzmi czy wiesz o jaką liczbę chodzi? achtenzestig vijftig tweeënnegentig vijftien zevenentachtig zesendertig vijfenvijftig drieëndertig vierenveertig veertig vijfennegentig zevenenvijftig vierentachtig zevenenveertig zeventien tweeënnegentig zestien zevenennegentig drieëndertig Udało się bezbłędnie? To  podnosimy poprzeczkę… tweehonderdtweeëntachtig vierhonderdvierennegentig vijfennegentig tweehonderdvijfennegentig vierhonderdeenentachtig tweehonderdvijfendertig honderdeenentachtig zeshonderd vierenzestig zeshonderdachtendertig zeshonderdtachtig negenhonderdvijfentachtig honderdzevenenzestig vierhonderdvijfentwintig […]

ĆWICZENIE NR 60: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO

Ponieważ przez pewien czas nie dodawaliśmy żadnych ćwiczeń (oprócz tych w serii #słówkotygodnia) teraz trochę to nadrabiamy i dziś dodajemy kolejne 🙂 W tym tygodniu znów wstawiamy brakujące słówko. Chcielibyście zobaczyć jakies konkretne ćwiczenie? Dajcie znać, może uda nam się je wrzucić. Przechodzimy do zadania! Dziś teksty pochodzą ze strony UWV. * * * tekst 1 goede – regels – problemen – bezwaar – contactpersoon – situatie – ons – […]

ĆWICZENIE NR 59: WSTAW BRAKUJĄCE SŁÓWKO

Dziś mamy dla Was bardzo proste ćwiczenie, polegające na uzupełnieniu poniższego tekstu za pomocą podanych słówek. Każde słówko możecie użyć tylko raz! Powodzenia 🙂 Zadanie nr 1 alleen –  wie – ruim – berichten – 88 – naam ………… als je werkelijke identiteit bekend is, zouden mensen nog online ………… mogen plaatsen. Dat vindt maar liefst ………… procent van ………… 1300 polldeelnemers. De grootste groep vindt overigens niet dat je […]

ĆWICZENIE 58: WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDZ II

Proste ćwiczenie należy wybrać poprawną odpowiedz: 1 Een ………. kan vliegen. vogel kat schilpad 2 Een …….. moet je drie keer per dag uitlaten. kat hond konijn 3 Mijn …….. houdt van voetballen. dochter buren ouders 4 Ze koopt erg veel …….. . boeken bewegen tand 5 Hij loopt altijd naar de  ……… . hoog Albert Hein huis 6 Iemand die heel slank is, is …… . dik dun krom

ĆWICZENIE 57: LICZEBNIKI ĆWICZENIE IV

Jak już wiecie, jeśli chodzi o ćwiczenia związane z liczebnikami w niderladzkim mamy mało standardowe zadania. I tym razem nie będzie inaczej… ale … do liczebników dołączą dziś miesiące! I tak dziś musicie rozszyfrować ukrytą datę. drieëntwintig – drie – negentien negenenzestig vierentwintig – een – negentien drieënnegentig negentig – twaalf – negentien zevenennegentig vijftien – vijf – negentien negenennegentig zesentwintig – twee – negentien tweeënzeventig achttien – zes – […]

ĆWICZENIE 56: ODMIANA CZASOWNIKÓW MIX VIII

Odmień prawidłowo czasownik: Ik ………………………… veel. -> werken Ela …………………….. de bal. -> gooien Ania ……………………….. graag. -> dansen Jij ………………………. alles. -> voelen U ……………………….. de hond. -> roepen Ik ………………………. niets. -> ruiken Patryk ……………………… de dokter. -> bedanken Ik ……………………….. een huis. -> bouwen Hij…………………….. een computer. -> gebruiken Jij ……………………….. naar mijn werk. -> fietsen