WSTAW POPRAWNĄ ODPOWIEDZ NR 2

Z tekstu wyjeliśmy wybrane czasowniki i przywróciliśmy je do formy bezokolicznika (tzn. formy słownikowej). Wasze zadanie polega na wpisaniu poprawnej odpowiedzi. Życzymy Wam powodzenia!

Een “handtekening”, die …. (bestaan) uit elektronische gegevens die …. (zijn) vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die …. (worden) gebruikt als middel voor authentificatie.

Een elektronische handtekening …. (hebben) dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij …. (zijn) gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar …. (zijn), gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.

Het BW (en evenmin het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering) …. (kennen) het begrip handtekening als zodanig overigens niet. Wel …. (worden) regelmatig vereist dat een stuk …. (zijn) of wordt ondertekend. Zo …. (zijn) een akte een ondertekende geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Dat impliceert dat het stuk van een handtekening … (moeten) zijn voorzien; die handtekening …. (kunnen) dus ook een elektronische handtekening zijn.

www.amsadvocaten.nl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *