ZASADY PRZYZNAWANIA BIJSTAND DLA MŁODYCH LUDZI DO 27 ROKU ŻYCIA

Jakie zasady obowiązują w przypadku pomocy społecznej dla młodych ludzi do 27 roku życia?

Ubiegasz się o świadczenia z pomocy społecznej i nie masz ukończonych 27 lat? Wtedy jesteś zobowiązany najpierw sprawdzić, czy możesz odbyć kurs lub znaleźć pracę. Masz na to cztery tygodnie. Po tym okresie wyszukiwania możesz oficjalnie złożyć wniosek. Decyzję w sprawie wniosku podejmuje gmina.

Masz mniej niż 27 lat i mieszkasz z kimś w wieku 27 lat lub starszym?

Wtedy możesz od razu ubiegać się o zasiłek. Musisz jednak samodzielnie szukać pracy lub szkolenia przez 4 tygodnie.

Okres poszukiwań dla młodych ludzi do 27 roku życia

Od złożenia wniosku o pomoc do gminy musisz najpierw szukać szkolenia lub pracy przez 4 tygodnie. Po tym okresie poszukiwań możesz definitywnie ubiegać się o zasiłek. Do wniosku należy dołączyć dowód poszukiwania. Gmina poinformuje Cię o wymaganym dowodzie.

Co gdy gmina uzna, że ​​Twój dowód jest wystarczający?

Wtedy masz prawo do zasiłku, także w okresie poszukiwań, jeśli spełniasz wszystkie warunki do zasiłku z pomocy społecznej.

Wysokość pomocy dla młodych w wieku od 18 do 21 lat

Młodzi ludzie w wieku od 18 do 21 lat podlega odrębnym, niższym standardom pomocy społecznej, tzw. „normom młodzieżowym”. Wysokość pomocy dla młodych ludzi do 21 roku życia jest dostosowana do rodzicielskiego obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że twoi rodzice uzupełniają świadczenie. Gmina może uzupełnić świadczenie z pomocy specjalnej, jeżeli:

  • twoi rodzice nie mają wystarczających środków;
  • twoi rodzice już nie żyją;
  • masz trudne relacje z rodzicami.

Gmina jest uprawniona do odzyskania tej specjalnej pomocy od twoich rodziców.

Wysokość pomocy dla młodych w wieku od 21 do 27 lat

Nie ma odrębnych, odmiennych standardów pomocy społecznej dla młodych ludzi w wieku od 21 do 27 lat.

 

 

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *