ILE DNI WAKACYJNYCH MA SZKOLNICTWO?

Dziś odpowiadamy na pytanie:

Ile dni wakacyjnych ma szkolnictwo? I jak jest to regulowane prawnie.

Liczba dni wakacyjnych dla uczniów różni się w zależności od typu szkoły. Rodzice i uczniowie muszą przestrzegać terminów ustalonych przez szkołę. Jest to określone w ustawie o szkolnictwie obowiązkowym.

Wakacje ucznió szkół podstawowych

W szkole podstawowej nie ustala się dni wakacyjnych. Szkoły muszą spełniać standard godzin nauczania. To co najmniej 7520 godzin nauki, rozłożonych na 8 lat szkolnych. To średnio 940 godzin rocznie.

Wakacje dla uczniów szkół średnich

W szkołach średnich maksymalna liczba dni wakacyjnych wynosi 55. Ponadto uczniowie otrzymują 12 planowych dni wolnych i 4 dni ustawowo wolne od szkoły.

Wakacje dla studentów MBO i studiów wyższych

W przypadku studentów MBO, HBO lub uniwersytetu nie jest określone, ile mają dni wakacyjnych. Nie ma również obowiązkowych terminów wakacji letnich i dat dla świąt. Oznacza to, że te szkoły same określają święta. Muszą jednak wziąć pod uwagę standard godzinowy dla MBO i standard godzinowy dla HBO/uczelni.

Wakacje w szkolnym przewodniku

Szkoły mają obowiązek informować uczniów i ich rodziców o terminach wakacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. Większość szkół robi to w swoim przewodniku szkolnym. W przewodniku szkolnym podane są również daty dni ustawowo wolnych od szkoły, w których szkoła jest nieczynna.

Wpływ rady partycypacyjnej na wakacje szkolne

Rodzice mogą wpływać na terminy wakacji szkolnych za pośrednictwem rady partycypacyjnej. Zarząd szkoły musi poinformować radę partycypacyjną o zalecanych terminach wakacji oraz o tym, czy szkoła od nich odbiega. Rada partycypacyjna może doradzać w sprawie ustalenia wakacji szkolnych. Rada szkoły może odstąpić od tej rady tylko wtedy, gdy ma ku temu ważne powody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.