CZY RZĄD USTALA DATY WAKACJI SZKOLNYCH?

Dziś na temat:

Czy rząd ustala daty wakacji szkolnych?

Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki (OCW) ustala termin 3 wakacji szkolnych w roku. Szkoły podstawowe i średnie muszą przestrzegać tych terminów. Ministerstwo podaje dane doradcze na pozostałe święta. Instytucje MBO, uczelnie i uniwersytety same ustalają daty wakacji.

Obowiązkowe wakacje szkolne

Istnieją 3 obowiązkowe ferie szkolne. Rząd określa daty tych świąt na szczeblu krajowym. To jest:

2 tygodnie wakacji świątecznych;

6 tygodni wakacji letnich;

1 tydzień wakacji majowych.

Ministerstwo ustala terminy wakacji szkolnych w Regulaminie wyznaczania wakacji szkolnych 2022-2025. Szkoły podstawowe i średnie muszą przestrzegać tych terminów. Szkoły mogą od tego odstąpić tylko w szczególnych sytuacjach. Szkoły muszą w tym celu poprosić OCW o pozwolenie.

Terminy “porad”’ ferii szkolnych

Rząd podaje daty “porad” na następujące wakacje szkolne:

przerwa jesienna;

przerwa wiosenna.

Szkoły mogą odstąpić od tych danych doradczych bez zwracania się o zgodę Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki. Rada uczestnictwa (pan) musi się z tym zgodzić.

Dodatkowe dni wolne

Oprócz wakacji szkolnych szkoły mogą również zaplanować dodatkowe dni wolne. Na przykład szkoły mogą przedłużyć urlop majowy do 2 tygodni. Szkoły są również czasami zamknięte w piątek po Wniebowstąpieniu. W przewodniku szkolnym możesz sprawdzić, w które dni uczniowie są wolni.

Wakacje szkolne: biorąc pod uwagę różne imprezy

Przy ustalaniu wakacji szkolnych rząd stara się brać pod uwagę różne strony. Takie jak szkoły, sytuacje rodziców i sektor turystyczny. Dlatego OCW zawsze koordynuje terminy wakacji szkolnych z sektorem turystycznym, organizacjami rodziców oraz radami branżowymi dla szkolnictwa podstawowego i średniego.

Zrównoważony rozkład wakacji szkolnych

Dla uczniów ważne jest równomierne rozłożenie wakacji w ciągu roku szkolnego. Oznacza to, że zazwyczaj po 7-8 tygodniach nauki w szkole są wakacje. Na przykład: wakacje kończą się późno w Twoim regionie (koniec sierpnia lub początek września)? Wtedy jesienne wakacje zwykle zaczynają się później w tym regionie.

Zmiana wakacji letnich według regionu

Wakacje letnie w poszczególnych regionach zmieniają się co roku. Na przykład uczniowie z 1 regionu mogą wyjechać na wakacje na początku sezonu na rok. Podział na regiony  wybiera się na 2 lata z rzędu. W przeciwnym razie przejście jest zbyt duże. Rok szkolny byłby wtedy zbyt długi lub przeciwnie, zbyt krótki. Dzięki temu systemowi lata szkolne mają średnio taką samą długość. Wakacje letnie w różnych regionach pokrywają się w 4 tygodniach. Tak aby  rodzice z dziećmi w wieku szkolnym z różnych regionów mogą wspólnie wyjechać na wakacje.

Terminy urlopów, test końcowy, szkolnictwo podstawowe i egzaminy końcowe

Przy planowaniu wakacji ministerstwo bierze pod uwagę sprawdzian końcowy szkoły podstawowej oraz egzaminy końcowe. Szkoły przystępują do testu końcowego między 15 kwietnia a 15 maja. Szkoły potrzebują 10 tygodni na egzaminy końcowe dla szkół średnich. Egzaminy końcowe zwykle rozpoczynają się w 19 tygodniu.

Brak obowiązkowych wakacji szkolnych dla MBO i szkolnictwa wyższego

W szkolnictwie średnim zawodowym i wyższym nie ma obowiązkowych terminów wakacji szkolnych. Nie ma również danych doradczych. Instytucje MBO, uczelnie i uniwersytety mogą samodzielnie określać daty wakacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.