MINIMUMLOON – KIEDY MAM PRAWO DO MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W HOLANDII

Dziś odpowiadamy na pytanie od kiedy mamy prawo do minimalnego wynagrodzenia w Holandii.

* * *

Płacę minimalną otrzymasz, jeśli pracujesz i masz ukończone 21 lat. Masz do tego również prawo, jeśli kontynuujesz pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

* * *

Co z płacą minimalna dla młodzieży  (młodych pracowników w wieku od 15 do 21 lat)?

Jeśli masz mniej niż 21 lat, masz prawo do ustawowej płacy minimalnej dla młodzieży. Wysokość tego zależy od Twojego wieku. Im jesteś starszy, tym wyższa płaca minimalna. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wyższej płacy minimalnej od dnia Twoich urodzin.

* * *

Dla kogo jest przewidziana płaca minimalna?

Jeśli masz 21 lat lub więcej wtedy masz prawo do płacy minimalnej. Ustawowa płaca minimalna dotyczy:

 • personel stały i czasowy;
 • pracownicy dyżurni;
 • pracownicy płac (są to pracownicy, którzy są formalnie zatrudnieni przez firmę zajmującą się rozliczaniem płac, ale pracują dla innego pracodawcy, klienta);
 • pracownicy tymczasowi;
 • pracownicy posiadający zezwolenie na pracę;
 • personel wykonawcy lub podwykonawcy.

Płaca minimalna dotyczy również przypadku umowy cesji.

* * *

Pracujesz na podstawie umowy o świadczenie usług (OVO)? Albo jakaś inna umowa o nagrodę? W takim przypadku ustawowa płaca minimalna obowiązuje Cię również od 2018 roku.

Uwaga! Nie dotyczy to osób pracujących na własny rachunek lub gdy organy podatkowe uznają Cię za przedsiębiorcę. Przykłady osób, które pracują z OVO to:

 • dostawcy pocztowi lub paczek
 • prawnicy;
 • notariusze;
 • komornicy;
 • księgowi;
 • funkcjonariusze ds. windykacji;
 • architekci;
 • agentów nieruchomości;
 • weterynarze;
 • licytatorzy.

Osoby pracujące z OVO lub inną umową za wynagrodzeniem nie mają umowy o pracę.

Jeśłi pracujesz na własny rachunek bez personelu (zzp’er) lub spełniasz warunki stawiane przez Urząd Skarbowy? Wtedy powyższe nie dotyczy Ciebie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają inną pozycję na rynku pracy. Jako niezależny przedsiębiorca możesz sam wpływać na wysokość swoich stawek.

* * *

Co jesli oprócz wynagrodzenia z pracy otrzymujesz zasiłek Wajong?

Wtedy w niektórych przypadkach możesz otrzymać wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna. Twój pracodawca musi mieć na to zgodę Agencji Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV).

A co jeśli pracodawca zatrudnia kogoś spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii?

Musi przede wszystkim wystąpić o zezwolenie na pracę dla pracownika. Jednym z warunków uzyskania tego zezwolenia jest płacenie przez pracodawcę pełnej ustawowej płacy minimalnej pracownikom w wieku 21 lat i starszym. Nawet jeśli pracownik ma mniej niż 21 lat lub pracuje tylko przez część tygodnia.

* * *

Pozdrawiamy 🙂 W razie pytań piszcie na info@lekcjaholenderskiego.nl

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.