CZASOWNIK: AFMAKEN

Czasownik afmaken, czyli skończyć, zakończyć. Słowko pochodzi z listy 1000 słówek.

Uwaga! Czasownik jest rozdzielnie złożony!

Czas teraźniejszy:

ik maak af
jij maakt af
hij maakt af
wij maken af
jullie maken af
zij maken af

Ik maak mijn huiswerk af. – Kończę swoją pracę domową.

Maak je dit af? – Kończysz to?

We maken dit werk af. – Kończymy tą pracę.

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb afgemaakt
jij hebt afgemaakt
hij heeft afgemaakt
wij hebben afgemaakt
jullie hebben afgemaakt
zij hebben afgemaakt

Heb jij het afgemaakt? – Zakończyłes to?

Hij heeft het nooit afgemaakt. – On tego nigdy nie skończył.

Ik heb het terras afgemaakt. – Zrobiłem tara.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik maakte af
jij maakte af
hij maakte af
wij maakten af
jullie maakten af
zij maakten af

Maar, Marcin maakte dit af. – Ale, Marcin to dokończył.

Hij maakte opdracht af. – On dokończył zadanie.

Wij maakten onze dingen af. – Zrobiliśmy nasze rzeczy.

* * *

Czas przyszły

ik zal afmaken
jij zult afmaken
hij zal afmaken
wij zullen afmaken
jullie zullen afmaken
zij zullen afmaken

Zal mijn verhaal afmaken. – Dokończę moją historię.

Ik zal het werk afmaken. – Skończe pracę.

Ik zal mijn ronde afmaken. – Dokończe moja rundę.

* * *

Zachęcamy Was do dokończenia na różne sposoby poniższe zdania:

Ik maak …. af.

Jij maakt …. af.

Paulin maakt … af.

Wij maken …. af.

Powodzenia w nauce niderlandzkiego 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.