SŁÓWKO TYGODNIA: INNEMEN

Sierpień zaczynamy pod kątem medycznym. Najbliższe wpisy #słówkotygodnia poświęcimy słówkom związanym z medycyną. Dzis zaczniemy od czasownika: innemen, czyli wziąć, połknąć, przyjąć. Pytanie do Was: czy znacie inne znaczenia tego czasownika? Warto znać te słówko, ponieważ usłyszymy je często u lekarza, w szpitalu czy w aptece. Zaliczamy do go do kannonu słówek przydatnych! Przechodzimy do tłumaczenia słownikowego:

innemen – in de mond nemen en doorslikken of (ruimte) gebruiken of gewelddadig in bezit nemen

* * *

Zaczniemy od odmiany czasownika:

ik neem in
jij neemt in
hij neemt in
wij nemen in
jullie nemen in
zij nemen in

– – –

ik heb ingenomen
jij hebt ingenomen
hij heeft ingenomen
wij hebben ingenomen
jullie hebben ingenomen
zij hebben ingenomen

– – –

ik nam in
jij nam in
hij nam in
wij namen in
jullie namen in
zij namen in

– – –

ik zal innemen
jij zult innemen
hij zal innemen
wij zullen innemen
jullie zullen innemen
zij zullen innemen

* * *

Czas na kilka przykładowych niderlandzkich zdań i pytań:

Twee tabletten innemen. – Wziąć dwie tabletki.

Hoeveel moet je innemen? – Ile musze wziąć?

Jan neemt zijn pillen elke dag in. – Jan bierze swoja tabletkę każdego dnia.

Kun je dit innemen? – Czy możesz to wziąć?

Jij moet je medicijnen innemen. – Ty musisz wziąć leki.

Ik moet m’ n pil innemen. – Muszę wziąć moją tabletkę.

Hier, neem dat pil in. – Tu, weź tą tabletkę.

* * *

Czas na ćwiczenie. Skoro wpis o czasowniku i do tego czasowniku rozdzielnie złożonym, to i ćwiczenie poświęcimy na to 🙂 Krótko pisząć: wstawcie prawidłowo odmieniony czasonik 🙂

Ik ……. wel met Luca ……. .  [meerijden]

We ……. bij de bioscoop ……. . [afspreken]

Ik ……. alles drie keer V. [uitleggen]

Ik ……. de telefoon ……. . [opnemen]

Wij ……. vanavond ……. . [uitgaan]

Frits ……. zich ……. ! [aankleden]

Jullie ……. drie opdrachten ……. . [overslaan]

Hij ……. altijd om zeven uur ……. . [opstaan]

Mijn vader ……. de borden ……. . [afwassen]

Ze ……. even ……. . [nadenken]

Ik ……. het cadeautje ……. . [inpakken]

Mijn gele jas ……. erg ……. . [opvallen]

……. je ……. ? [uitkijken]

Powowdzenia w nauce! trzymamy za Was kciuki 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.