SŁÓWKO TYGODNIA: HET BEZWAAR

Na razie pozostajemy w temtyce “prawnej i prawilnej” i wybieramy w cyklu #słówkotygodnia słówka, które są głównie związane z prawem, ale również wystęują w życiu codziennym. Dziś mamy dla Was słówko bezwaar, które często pojawia się obok słówka beroep 🙂 oznacza ona uciążliwość, trudność, przeszkoda, wątpliwość, zastrzeżenie

het bezwaar – wat je zegt om aan te geven dat je niet wilt dat iets gebeurt of nadeel

* * *

I tradycyjnie kilka przykładowych zdań i pytań ze słówkiem bezwaar:

Ik heb geen bezwaar op je mening. -Nie mam wątpliwości co do Twojej opinii.

Je had er tot nu toe geen bezwaar tegen. – Do tej pory nie miałeś żadnych zastrzeżeń.

Ik denk dat ik daar bezwaar op maak. -Myślę, że się przeciwko temu sprzeciwię.

Dan kunt u bezwaar maken. – Możesz złożyć zastrzeżenia.

Heb je bezwaar gemaakt tegen een beslissing van UWV? – Złożyłeś zastrzeżenie na decyzję UWV?

Bezwaar indienen met het formulier. – Złożyc sprzeciw za pomoca formularza.

Heeft u bezwaar tegen een paar vragen? -Czy ma Pan coś przeciwko kilku pytaniom?

Daar heb ik geen bezwaar tegen. – Nie ma do tego zastrzeżeń.

Ik begrijp je bezwaar. – Rozumien Twój sprzeciw.

Dat is een bezwaar. – To jest sprzeciw.

Als u niet online bezwaar kunt maken, kunt per post bezwaar maken. – Jeśli nie możesz złożyc sprzeciwu online, możesz to zrobic listownie.

* * *

Ćwiczenie na dziś polega na tłumaczeniu tekstu 🙂 Dla osób, które uważają to za ciężkie zaznaczyliśmy kilka słów z którymi możecie ułożyc zdania (np. Dit is jouw boek?):

U heeft bezwaar gemaakt tegen uw aanslag of boete, voor een rijks- of lokale belasting. Of tegen een andere beslissing van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld over een uitkering, vergunning of in een ambtenarenzaak. Dit bezwaar is afgewezen. U wilt nu in beroep bij de rechtbank.

  • U kunt de uitkomst van uw beroepsprocedure niet afwachten. Uw zaak is spoedeisend en u heeft op korte termijn een maatregel van de rechtbank nodig.
  • U kunt de uitkomst van uw bezwaarprocedure niet afwachten. Uw zaak is spoedeisend en u heeft op korte termijn een maatregel van de rechtbank nodig.
  • U heeft een zaak lopen bij de rechtbank en wilt aanvullende stukken indienen.

Powodzenia w nauce niderlandzkiego! Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.