SŁÓWKO TYGODNIA: BESCHERMEN

W niedzielnym  cyklu #słówkotygodnia mamy lda Was czasownik: beschermen, czyli chronić, ochraniać, bronić, wspierać, wspomagać. Dziś bez zbędnego gadania przechodzimy zadaniowo do dalszych elementów. Zaczynamy od tłumaczenia słownikowego:

beschermen – zorgen dat hij veilig is of zorgen dat je ergens geen last van hebt

* * *

Dla odmiany zaczniemy od odmiany 😉

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik bescherm
jij beschermt
hij beschermt
wij beschermen
jullie beschermen
zij beschermen

Voltooid tegenwoordige tijd (vtt)

ik heb beschermd
jij hebt beschermd
hij heeft beschermd
wij hebben beschermd
jullie hebben beschermd
zij hebben beschermd

Onvoltooid verleden tijd (ovt)

ik beschermde
jij beschermde
hij beschermde
wij beschermden
jullie beschermden
zij beschermden

Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt)

ik zal beschermen
jij zult beschermen
hij zal beschermen
wij zullen beschermen
jullie zullen beschermen
zij zullen beschermen

* * *

I już klasycznie kilka przykładowych zdań:

Ik bescherm niemand. – Nie chronię nikogo.

Wie beschermt hij nog meer? – Kogo on jeszcze ochrania?

Ik bescherm je wel. – Będę Ciebie chronić.

Je beschermt je familie altijd. – Ty chronisz zawsze swoją rodzinę.

Ik bescherm je gewoon tegen jezelf. – Chronię Ciebie przed samym sobą.

Hij beschermt ons. – On chroni nas.

Het is niet nodig dat je me beschermt – Nie ma potrzeby abys mnie chronił.

Als je mij beschermt, dan bescherm ik jou. – Jeśli Ty chronisz mnie, ja będę chronił Ciebie.

Dus, wie beschermt hij nu? – Więc, kogo on teraz chroni?

* * *

I na koniec ćwiczenie. Dziś znów odmiana czasowników. Tym razem w tekście ze rijksoverheid.nl dotyczącym ochrony praw człowieka. Dziś oprócz wstawienia prawidłowo odmienionych czasowników, chcemy abyście spróbowali zrozumieć tekst 🙂

Mensenrechtenverdedigers

Mensenrechtenverdedigers ………….. (zijn) personen of organisaties die zich inzetten voor vrije samenlevingen en de bescherming van mensenrechten.

Met hun werk ……….. (promoten) en ……….. (verdedigen) mensenrechtenverdedigers wereldwijd de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Ze ………… (doen) hun werk vaak in moeilijke omstandigheden. Zo …………. (hebben) ze te maken met ernstige bedreigingen, arrestaties en geweld door overheden of door anderen.

Aandachtspunten Nederlandse hulp aan mensenrechtenverdedigers

De Nederlandse overheid ………… (helpen) mensenrechtenverdedigers, zodat zij hun werk goed en veilig ………. (kunnen) doen. Nederland richt zich hierbij op 3 aandachtspunten:

 • Veiligheid.
  Ernstig bedreigde mensenrechtenverdedigers ………… (kunnen) via Shelter City 3 maanden in Nederland of een andere veilige plek verblijven. Daarna keren ze met nieuwe energie, kennis en contacten weer terug naar eigen land. Zo …………… (krijgen) mensenrechtenverdedigers de mogelijkheid om veilig op adem te ………… (komen). En hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten te vergroten.
 • Capaciteitsopbouw.
  Nederland ……….. (helpen) mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties de impact van hun boodschap of activiteiten te ………… (vergroten).
 • Vernieuwing:
  Nederland …………. (ondersteunen) individuen of organisaties die op creatieve, vernieuwende manier werken.

Nederland steunt mensenrechtenverdedigers wereldwijd

De Nederlandse overheid ………. (zetten) zich wereldwijd op verschillende manieren in om mensenrechtenverdedigers te ………… (steunen):

 • Nederland ………… (zetten) de positie van mensenrechtenverdedigers hoog op de agenda bij internationale organisaties, zoals de:
  • Europese Unie (EU);
  • Verenigde Naties (VN);
  • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE);
  • Raad van Europa (RvE).
 • Nederlandse en andere ambassades van EU landen …………. (werken) samen om mensenrechtenverdedigers te ………… (helpen). Bijvoorbeeld door ze op een ambassade een ontmoetingsplek te ………….. (bieden). Of door rechtszaken tegen mensenrechtenverdedigers bij te wonen.
 • Nederland ………… (geven) geld aan non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en mensenrechtenverdedigers. Deze steun gaat via het Mensenrechtenfonds. Met dit geld kunnen mensenrechtenverdedigers bijvoorbeeld leren om informatie op hun computer en telefoon te beveiligen.
 • Elk jaar, op 10 december, ………… (staan) Nederlandse ambassades wereldwijd stil bij de Internationale Dag van de Mensenrechten. Ambassades verbinden mensen, sectoren en organisaties met elkaar om te spreken over het belang van mensenrechten. Ambassades …………. (organiseren) bijvoorbeeld discussies met mensenrechtenverdedigers en andere organisaties.
 • Bijdragen aan het opzetten van opvang voor mensenrechtenverdedigers in een buurland. Zo …………. (worden) mensenrechtenverdedigers tijdelijk regionaal opgevangen in Shelter City Tbilisi (in Georgië), Shelter City Dar es Salaam (in Tanzania) en Shelter City San José (in Costa Rica).
 • Organiseren van de Mensenrechtentulp. Dit ………… (zijn) een prijs voor een persoon of organisatie die de mensenrechten in de wereld …………. (bevorderen) en dit op een vernieuwende manier doet.  De winnaar ……….. (krijgen) € 75.000 van de overheid om een nieuw project uit te voeren. Ook ……….. (krijgen) de winnaar € 25.000 om in overleg aan trainingen te besteden. Met dit geld kan hij of zij verder met zijn of haar werk en meer mensen helpen. Het geld ………….. (komen) uit het Mensenrechtenfonds.

Powodzenia w nauce niderlandzkiego 🙂 W razie pytań piszcie śmiało. Pozdrawiamy!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.