NIEREGULARNE CZASOWNIKI 4

1 bederven – bedierf – is/h bedorven – (ze)psuć, (ze)psuć

2 bergen – borg – h geborgen – (s)chować, przechowywać, przechować, ratować, pomieścić, (z)mieścić, przyjmować, przyjąć, ukryć,ukrywać

3 bewijzen – bewees – h bewezen – udowadniać, udowodnić,  okazywać, okazać, wyświadczyć

4 bidden – bad (baden) – h gebeden – modlić się

5 bijten – beet – h gebeten – gryźć, wżerać się

6 blazen – blies – h geblazen – dmuchać

7 buigen – boog – h gebogen – zgiąć się, skłonić się, ustępować, ustąpić

8 duiken – dook – is gedoken – nurkować

9 dwingen – dwong – h gedwongen – zmusić, zmuszać

10 gedragen – gedroeg – h gedragen – zachowywać się, sprawować, postępować, postąpić, reagować

11 genieten – genoot – h genoten – cieszyć się, uzyskiwać

12 glijden – gleed – is gegleden – ślizgać się, przezślizgiwać się, przesuwać się, wyślizgiwać się

13 graven – groef – h gegraven – kopać

14 heffen – hief – h geheven – podnosić/ ściągać

15 klimmen – klom – is geklommen – wspinać się, wdrapać się, włazić, wleźć, piąć się, rosnąć

16 knijpen – kneep – geknepen – uszczypnąć

17 kruipen – kroop – is gekropen – pełzać, czołgać się, wlec, płaszczyć się przed kimś/czymś

18 mijden – meed – h gemeden – unikać

19 ontbreken – ontbrak (ontbraken) – h ontbroken – brakować

20 ontvangen – ontving – h ontvangen – odebrać, otrzymać, dostawać odbierać

21 raden – ried / raadde – h geraden – doradzać, radzić zalecać, zgadywać, odgadywać

22 rijzen – rees – h gereden – podróżować

23 schenken – schonk – h geschonken – darować

24 schuilen – school/ schuilde – h gescholen / geschuild – ukrywać

25 snijden – sneed – h gesneden – kroić, pokroić, krajać, rżnąć, ucinać, uciąć

26 spijten – speet – h gespeten – przepraszać

27 stijgen – steeg – (is) gestegen – wzrastać, wznosić, podnosić, wzrosnąć, iść w górę

28 strijden – streed – h gestreden – walczyć, wojować, sprzeczać się

29 strijken – streek – h gestreken – prasować

30 vechten – vocht – h gevochten – walczyć, bić się

31 verkopen – verkocht – h verkocht – sprzedawać

32 verstaan – verstond – h verstaan – (z)rozumieć

33 vervangen – verving – h vervangen – wymienić, zastąpić, zastępować

34 waarnemen – waarnam [nam waar] – h waargenomen – obserwować

35 werven – wierf – h geworven – rekrutować, zrekruować, (z)werbowac

36 wijken – week – h geweken – cofać się / ustępować przed kimś/ czymś, ulegać, odchylać

37 winnen – won – h gewonnen – wygrywać, zdobywać, zdobyć, zyskiwać, uzyskać

38 wrijven – wreef – h gewreven – pocierać

39 zenden – zond – h gezonden – wysyłać, wysłać

40 zingen – zong – h gezongen – (za)śpiewać

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *