LITERA – E

Litera E

echt – niet vals, geen namaak of werkelijk, heus

een – woord dat voor een enkelvoudig zelfstandig naamwoord staat zonder het precies aan te geven

één – het cijfer 1

de eend – watervogel met platte snavel

eenheid – de basis van meten en tellen of wat niet verdeeld is of afzonderlijke organisatie in het leger

eenzaam – situatie waarin andere mensen zich niet om je bekommeren of stil en verlaten

eerst – vóór alle anderen, vóór alles of vroeger

de eeuw – periode van 100 jaar

het effect – gevolg van iets of plotselinge draaiing om zijn as van een bal waardoor deze van richting verandert of waardepapier dat bewijst dat je geld hebt geïnvesteerd in een onderneming

het ei – kiem met schaal erom waar een jong dier in kan groeien of vrouwelijke geslachtscel waaruit na bevruchting een mens kan ontstaan

eigen – van jezelf of waar men zich verbonden mee voelt, waar men aan gewend is of wat er kenmerkend voor is

het eiland – stuk land dat aan alle kanten door water is omringd

het einde – plaats waar iets ophoudt of moment waarop iets ophoudt

de eis – zeer krachtig verzoek of het maken van aanspraak op iets of wat volgens de wet of de regels nodig is of wat het Openbaar Ministerie wil dat er gebeurt

elektrisch – met behulp van elektriciteit

elk – alles wat genoemd is, is meegeteld

en – verbindt twee woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar

de enkel – gewricht tussen het been en de voet / enkel – uit één ding, niet dubbel of niets anders dan

de enthousiast – wie laat blijken iets heel goed of interessant te vinden / enthousiast – wie met veel plezier bezig is

erg – in hoge mate / het erg – waar je door gestoord of belemmerd wordt

het eten – dat wat je als voedsel tot je neemt / eten – als voedsel tot je nemen

even – deelbaar door twee of net zo, in gelijke mate of korte tijd of een klein stukje

het examen – proef waarbij je moet aantonen of je iets kunt of weet

extreem – meer dan gewoon, boven het gemiddelde

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.