SŁÓWKO TYGODNIA: HET MOMENT

Dziś popularne niedrlandzkie słówko: het moment, czyli moment, chwila. Słówko, które może funkcjonować samodzielnie. I chyba w tej formie słyszymy je najbardziej 🙂 Tradycyjnie zaczynamy od tłumaczenia słownikowego:

het moement – kort stukje tijd

* * *

Dla odmiany dziś zaczniemy od powiedzeń w których innymi słowy mówimy o chwili:

 1. dat komt als mosterd na de maaltijd – to w w pewnym momencie będzie bez większego znaczenia
 2. als men van de duivel spreekt trapt men hem op zijn staart – osoba o której się teraz mówi pojawia w się w tym samym momencie
 3. op til zijn – rzeczy które są w tym momencie zrobione/wykonane
 4. één uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit – chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje
 5. het zwaard van Damocles – coś może się wydarzyc w każdym momencie
 6. het ijzer smeden als het heet is – musisz w właściwym momencie złapać okazję i ją wykorzystać
 7. precies in mijn straatje zijn – coś dobrze wychodzi we właściwym momencie
 8. om de haverklap – w każdym możliwym momecie od znó wszystko od nowa
 9. zijn slag slaan – w odpowiednim momencie złapać szansę, np coś dobrze kupić
 10. twee zielen, één gedachte dwie osoby w tym samym momencie maja te same pomysły

* * *

Czas na kilka prostych zdań / pytań z niderlandzkim słówkiem moment:

Dit is een historisch moment. – To jest historyczny moment.

Nu is niet het moment! – Teraz jest ten moment!

Het kan elk moment misgaan. – To w każdym momencie może sie nie udać.

Is dit een slecht moment? – To jest nieodpowiedni moment?

Beste moment van mijn leven. – Najlepszy moment w moi życiu.

Je hebt het moment verpest. – Zepsułeś tą chwilę.

Hij kan elk moment bellen. – On może zadzwonić w każdej chwili.

* * *

Długo się zastanawiliśmy na ćwiczeniem na dziś i ostateczenie stanęło na odmianie czasowników – bo tego nigdy za wiele 🙂

Ćwiczenie 1 polega na zdbudowania zdania z poniższymi czasownikami:

 1. Gaan………………………………………….
 2. Hebben……………………………………….
 3. Zijn…………………………………………….
 4. Kunnen……………………………………….
 5. Lopen………………………………………….
 6. Lachen…………………………………………
 7. Nemen………………………………………..
 8. Staan…………………………………………..

Ćwiczenie nr 2 polega na wstaw odpowiedniego zaimka pytającego (kto, co, gdzie, kiedy ….) :

 1. ………………. gaat nu naar huis?
 2. ………………. lees je nu een krant?
 3. ………………. ga je vriend naar restaurant?
 4. ………………. doe je vanavond?

Powodzenia dla wszystkich 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.