NIDERLANDZKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA 30

Dziś kolejna dawka nurtujących pytań z niderlndzkiego. Dziś odpowiadamy na dwa pytania: któa forma czasu przeszłego jest poprawna: onderzocht czy ondergezocht oraz jak jest poprawnie wordt verkocht czy is verkocht. Nurtuje coś Was? Zastanawiacie się jak forma jest poprawna? Dajcie znać 🙂

* * *

Która forma czasu przeszłego jest poprawna: onderzocht czy ondergezocht?

Poprawna forma to: onderzocht; Hij wordt door de dokter onderzocht.

Niektóre czasowniki z przedrostkiem: aan-, over-, onder-, mis-, voor- nie otrzymują przedrostka ge-, np. overleden, aanvaard, voorspeld…

Należy zwrócić uwagę na akcent, który pada na 2 sylabę: aanvaarden, overlijden, mislukken

* * *

Jak jest poporawnie:

Op de markt wordt van alles verkocht. czy Op de markt is van alles verkocht.

Obie formy są poprawne! Ale… Każda z nich oznacza co innego.

forma: wordt verkocht używana jest gdy chcemy powiedzieć że w tej chwili sie sprzedaje – czynność nadal trwa

forma: is verkocht użwana jest gdy chcemy powiedzieć że coś zostało sprzedane – czynność została zakończona

* * *

Pamiętajcie, że warto w siebie inwestować i dbać o samorozwój. #naukaniderlandzkiego pomoże w łatwiejszym życiu w Holandii.

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.