SŁÓWKO TYGODNIA: DE SCHULD

Dziś w cyklu #słówkotygodnia poważne i ważne słówko: de schuld, czyli dług, zadłużenie, wina, przewinienie. Od razu zaznaczamy, że słówko tłumaczy w zależności od kontekstu. Przede wszystkim warto wiedzieć co oznacza te słówko, bo jeśłi dostaniecie list z tatki tytułem bęziecie wiedzieć, że należy jak najszybciej zareagować. Trzymamy kciuki, aby nie! Przechodzimy do tłumaczenia słownikowego:

de shculd – geldbedrag dat je moet betalen of situatie dat je gedrag er de oorzaak van was dat iets verkeerd gegaan is

* * *

Czas na kilka niderlandzkich zdań / pytań z niderladznim słówkiem schuld:

Nog steeds mijn schuld. – Wciąż moja wina.

Alle schuld betaald. – Wszystki długie zapłacone.

Het is niet jouw schuld. – To nie Twoja wina.

Dit is jouw schuld. – To Twoja wina.

Was dat mijn schuld? – To była moja wina? albo To było moje zadłużenie?

Je hebt geen schuld. – Nie masz zadłużenia.

Wie krijgt de schuld? – Kto otrzyma dług?

Welke soort van schuld? – Jaki rodzaj długu?

Alles is mijn schuld. – Wszystko to moja wina.

* * *

Dziś mamy dla Was również kilka holenderskich powiedzeń:

  1. belofte maakt schuld – nusisz spełnić swoje obietnice
  2. de vermoorde onschuld spelen – zachowywyać się tak jak bys nic nie wiedział
  3. het antwoord schuldig blijven – nie można dać odpowiedzi
  4. waar twee kijven hebben twee schuld – w kłótnie obie strone są winne
  5. zijn handen in onschuld wassen – zachowywać się tak jak by się było niewinnym
  6. zo onschuldig als een pasgeboren kind – bardzo niewinny

* * *

Dzisiejsze zadanie to tłumaczenie tekstu o długach i zadłużeniach:

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schulden gemiddeld 5 jaar wachten voordat ze bij de gemeente aankloppen voor hulp. Het is dan niet ‘te laat’ – burgers worden aangemoedigd te komen voor hulp ongeacht de verstreken tijd – maar de burger zelf kan een hogere drempel ervaren wanneer de schulden zijn opgelopen.

Ook Imane Tahiri, beleidsadviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt het belang van er op tijd bij zijn: ‘Veel mensen met financiële zorgen weten niet dat je vroegtijdig hulp kunt vragen. Als je op tijd hulp vraagt, is de stress minder groot en de schaamte ook. Maar als je het wegstopt, kan het steeds lastiger worden om over die schaamte heen te komen.’

Gemeenten zijn voor vroegsignalering!

In aanloop naar de inwerkingtreding van de wijzigingen hebben de VNG en andere partners gemeenten ondersteund in de voorbereiding van de implementatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De wijzigingen zijn nog maar net vier weken geleden ingegaan, maar Tahiri geeft aan dat gemeenten die al een langere tijd bezig zijn met vroegsignalering in de praktijk al enig effect zien: ‘Gemeenten zijn blij dat ze mensen vroegtijdig kunnen helpen en zo kunnen voorkomen dat mensen nog dieper in de schulden raken.’ Ze verwacht dat de COVID-19 crisis ervoor zorgt dat steeds meer mensen met betalingsachterstanden bij gemeenten in beeld komen, dus de gemeente zal meer mensen moeten helpen. Betalingsachterstanden vroegtijdig kunnen signaleren, is dan een groot voordeel.

Het is belangrijk dat gemeenten goed in staat zijn om de verwachte toename van inwoners met problematische schulden (of een risico hierop) tijdig te helpen. ‘Er komt veel op gemeenten af. We vinden het vanuit de VNG belangrijk om de uitvoerbaarheid van de wet goed te monitoren en evalueren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen als dat nodig is.’

Nog voor de wetswijzigingen in werking traden, liepen er al pilots bij verschillende gemeenten. Voor deze gemeenten zijn de wetswijzigingen makkelijker door te voeren. Gemeenten waar dat niet voor gold, vinden de implementatie uitdagend, omdat er veel werk op hun bord komt.

komuitjeschuld.nl

* * *

Dla chętnych mamy zadanie ekstra 🙂 Wybierzcie kilka słówek, ale tylko tych nowych! i zbudujcie z nimi zdania lub pytania. Jak zawsze możecie napisac do nas lub zostawić swoje propozycje w komentarzu 🙂

#niderlandzkiezdania techniką nauki niderlandzkiego!

Pozdrawiam i życzymy miłej niedzieli 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.