SŁÓWKO TYGODNIA: DE LENING

Dziś mamy dla Was słówko z kategorii bankowość. Pochodzi ono z lekcji nr 154 (www.gry.lekcjaholenderskiego.nl). De lening, czyli pożyczka, kredyt. Mamy nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać, a jeżeli już to wsposób przemyslany 🙂 Tradycyjnie zaczynamy od zanczenia słownikowego:

de lening – het bedrag dat je leent of het opnemen van geld

* * *

Tradycyjnie kilka zdań i pytań po niderlandzku:

Ik neem een lening. – Wezmę pożyczkę.

Kreeg hij de lening? – Dostanie on kredyt?

Het is geen lening. – To nie jest pożyczka.

Heb je geen lening gekregen? – Nie dostałeś kredytu?

Ik kan geen lening krijgen. – Nie moge dostać pożyczki.

Heeft u een lening nodig? – Potrzebujesz pożyczki?

Het is geen lening, maar een cadeau. – To nie jest pożyczka, a prezent.

Het is geen kleine lening. – To nie jest mała pożyczka.

* * *

Dzisiejsze zadanie polega na zbudowaniu zdań i pytań z poniższymi czasownikami:

 • lenen
 • krijgen
 • zijn
 • hebben
 • kunnen

Ważne aby zbudować z każdym czasownikiem minimum 3 zdania i 3 pytania, za każdym razem używając innej osoby!

Dodatkowo dla osób na wyższym poziomie! Zbudujcie zdania ze spójnikami, z zaprzeczeniem. Dla chętnych znów mamy tekst do tłumaczenia:

Gevolgen regels consumentenkrediet voor consumenten

Voor u als consument betekenen de regels voor consumentenkrediet onder andere het volgende:

 • U kunt eenvoudiger aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers met elkaar vergelijken.
 • U kunt een kredietovereenkomst beëindigen binnen 14 dagen nadat deze is afgesloten.
 • De kosten van vervroegd aflossen van een kredietovereenkomst voor bepaalde tijd zijn beperkt.
 • Lijdt u schade doordat de kredietverstrekker u te laat heeft geïnformeerd? Dan kunt u die schade verhalen op de kredietverstrekker.

Gevolgen regels consumentenkrediet voor kredietaanbieders

Voor kredietverleners betekenen de regels voor consumentenkrediet onder andere het volgende:

 • Kredietverleners moeten in reclames meer duidelijkheid geven over de kosten van de lening. Zij moeten altijd de hoogste rente noemen.
 • Kredietverleners die zich in reclames niet aan de voorgeschreven standaardinformatie houden, maken zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Dit is ook het geval als zij, voordat de lening wordt afgesloten, de klant te laat informeren. 

żródło: rijksoverheid.nl

Pozdrawiamy i zachęcamy do inwestowania w siebie i rozwoju osobistego! #naukaniderlandzkiego

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

ps przypominamy o akcji na instagramie, jeśli masz ochotę dołącz!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.