NAJCZĘSTSZE PYTANIA 27

Dziś w serii #najczęstszepytania odpowiadamy na pytania jaka jest różnica między “getal, a aantal”, “gemakkelijk, a makkelijk” oraz “iedereen, a allemaa” 🙂

* * *

Jak się mówi poprawnie:

Noem een getal onder 7. czy Noem een aantal onder 7.

Poprawnie mówi się: Noem een getal onder tien.

Getal używamy do 2, 35, 4.000, 3/4, np. Het getaal 87 bestaat uit cijfers 8 en 7. Natomisat aantal używamy do ilości (hoeveelheid), np. In de gatenteksten ontbreken een aantal woorden.

* * *

Jaka jest różnica pomiędzy gemakkelijk, a makkelijk?

Żadna! Możemy używać oba słówka zamiennie lub te które bardziej lubimy. To zanczy że oba zdania są napisana poprawnie:

Alle talen zijn gemakkelijk.

Alle talen zijn makkelijk.

* * *

Któe zdanie jest poprawne:

Eerst zwijgt iedereen. czy Eerst zwijgt allemaal?

Poprawnym zdaniem jest to pierwsze (z iedereen).

Allemaal używamy tylko w połączeniu z: ze, we, de mensen. Czyli: Eerst zwijgt ze allemaal.

Niet iedereen word ziek. – De mensen worden niet allemaal ziek.

* * *

Dziś wpis bardzo krótki, ale treściwy. W przypadku tej serii nie lejemy wody, a staramy się w sposób krótki i przejrzysty odpowiedzieć na trudności językowe w języku niderlandzkim. Rozwiać za pomocą 2-3 zdań wątpliwości.

Pozdrawiamy i zachęcamy do nauki niderlandzkiego!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.