SŁÓWKO TYGODNIA: ANDERS

Dziś mamy dla Was w cyklu #słówkotygodnia dość popularne słówko: anders, czyli inny, inaczej, zazwyczaj, poza tym. Jest to słówko o kilku znaczeniach, dlatego ucząc się go musicie wziąc po uwagę różne sytaucje, w których może one paść. Czyli to o czym powtarzamy !!non-stop!! nie uczymy się samych słówek, ale w konkretnych zdaniach, na konkretnych przykładach. Przechodzimy do tłumaczenia słownikowego:

anders – verschillend of op een andere manier of op een andere tijd, onder andere omstandigheden of in het tegenovergestelde geval

* * *

iets anders – coś innego
Anders zullen we elkaar niet meer zien. – Inaczej nie będziemy się widzieć.
En anders gebruik je de helmen. – Inaczej nałożysz kask.
Dat doet hij heel anders. – On robi to całkiem inaczej.
Vandaag is er iemand anders. – Dziś jest tu ktoś inny.
De economische situatie was in Polen totaal anders. – Ekonomiczna sytuacja w Polsce była inna.
Anders is het alleen maar verplaatsing van het probleem. – Inaczej jest to tylko przesunięcie problemu.

* * *

Ćwiczenie na ten tydzień to zadanie związane z tłumaczeniem. Dziś mamy dla Was tekst , który pochodzi ze strony rijksoverheid. Waszym zadaniem jest dokonać przekładu na język polski.

Wat is het burgerservicenummer (BSN)?

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgerservicenummer opvragen

Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN op paspoorten vanaf 9 maart 2014 staat niet meer bij de overige persoonsgegevens. Het BSN staat op de achterkant van de pagina met de persoonsgegevens (de houderpagina) en onderaan de pagina met persoonsgegevens in de cijferreeks. De Nederlandse identiteitskaart heeft het BSN op de achterkant van de kaart staan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het kader van de aanpak voor het voorkomen van identiteitsfraude. Het nummer bestaat uit 9 cijfers. Heeft u een identiteitsbewijs, maar staat uw BSN daar niet op? Dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? Dan kunt u bij de gemeente een uittreksel opvragen met hierop het BSN van uw kind.

Geldigheid BSN

De geldigheid van het BSN is onbeperkt. Ook als u in het buitenland gaat wonen, blijft uw BSN geldig.

* * *

Mamy nadzieję, że tekst nie jest za ciężki! Wierzymy w Was i Wasze możliwości. Możecie na nas liczyć jeśli napotkacie na jakieś trudności w trakcie tłumaczenie. Możecie również przesłać Wasze tłumaczenie do nas w celu kontroli. 🙂

Pozdrawiamy Was i życzymy owocnej nauki! #naukaniderlandzkiego jako inwestycja w przyszłość.

TEAM LEKCJA HOLNEDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.