1000 SŁÓWEK – W

Litera W

waar – prawdziwy, odpowiedni, gdzie, dokąd, podczas gdy / de waar – towar

waarom – dlaczego

waarschijnlijk – prawdopodobnie, prawdopodobny,

wachten – (po)czekać, strzec się czegoś, wystrzegać się czegoś

wakker – czuwający, przebudzony, żwawy, żwawo, dziarsko, dziarski

wanneer – kiedy, gdy, jeżeli, “kiedy, gdy”

want -bo, ponieważ / de want – wanty, takielunek, olinowanie / het want – rękawica z jednym palcem

het wapen – broń, godło, herb

warm – ciepły, ciepło, gorący, gorąco,

wassen – (wy)rosnąć, wzrastać, wzbierać, wezbrać, przybierać, przybrać, (u)myć, (wy)prać, płukać

wat – trochę, coś, co, cokolwiek, w pewnym stopniu, bardzo, ale, czego, co takiego

het water – woda, deszcz, opady

we – my

de week – tydzień, moczenie, namoczenie / week – miękki wrażliwy

het weer – pogoda / de weer – skop, cap, samiec królika, obrona, opór  / weer – znów, znowu

de weg – droga, sposób / weg – precz

welk – jaki, który, co za

het welkom – mile widziany, pożądany / welkom – witaj(cie)

de wens – życzenie, pragnienie, życzenia, gratulacje

de wereld – świat

het werelddeel – część świata, kontynent

het werk – praca, robota, posada, dzieło

west – zachodni, na zachód, z/od zachodu

de wetenschap – nauka, wiedza, znajomość

wie – kto, który

het wiel – koło

wij – my

de wijn – wino, winorośl właściwa

wijs – mądry, mądrze, super, fajnie / de wijs – melodia, tryb

het wild – zwierzyna / wild – dziki, dziko, na dziko, szaleć na czymś

willen – chcieć

de wind – wiatr, wiatry, bąk

de winkel – sklep

winnen – wygrywać, wygrać, zdobywać, zdobyć uzyskiwać, osiągać/ osiągnąć zysk, pozyskiwać, pozyskać

de winter – zima

wissen – ścierać, zetrzeć wycierać wytrzeć, (s)kasować

het wit – biel, białość, biały chleb / wit – niały, biało, baldy, blado

de wolf – wilk, toczeń

de wolk – chmura, obłok

het wonder – cud

het woord – słowo, wyraz

het woud – puszcza, bór, las

wreed – okrótny, okrotnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.