ĆWICZENIE 54: LICZEBNIKI III

Kolejne ćwiczenie związane z nauką niderlandzkiego. Tym razem bierzemy liczebniki w holenderskim w nowej odsłonie. Przypomiany sobie dodawanie 🙂

  1. zeventig + drieënzestig =
  2. zestien + zeventig =
  3. negenenvijftig + negentig =
  4. veertig + zestig =
  5. vierendertig + achtentachtig =
  6. vierennegentig + veertien =
  7. negentig + negentien =
  8. zesenzestig + dertien =
  9. vijfenzeventig + eenenveertig =
  10. tweeëntwintig + twaalf =

Mamy nadzieje, ze ćwiczenie Wam się podoba i z łatwością rozwiązaliście zadania 🙂 Nie jesteście pewni swoich odpowiedzi? Dajcie znać w komentarzu.

Pozdrawiamy i już tradycyjnie zachęcamy do nauki niderlandzkiego!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.