GRAMATYKA: BUDOWA ZDANIA W JĘZYKU NIDERLANDZKIM Z DWOMA CZASOWNIKAMI

We wcześniejszym wpisie gramatycznym znadziecie krótkie objaśnienie od czego należy zacząć naukę niderlandzkiego:

BUDOWA ZDANIA PROSTEGO W JĘZYKU NIDERLANDZKIM Z JEDNYM CZASOWNIKIEM

Dziś opiszemy w kilku zdaniach jak budować zdanie (w podstawowej/prostej) formie z dwoma czasownikami. Biorąc się za naukę niderlandzkiego na początku nalezy zapoznać się z podstawową gramatyką niderlandzkiego i na niej najbardziej się skupić. Dlaczego?

W póżniejszym toku nauki odkryjecie (z zadowoleniem) że wiele zasada garamtyki holenderskiej jest powtarzalana i ma zastosowanie w wielu przypadkach (ale to temat na oddzielny wpis).

Jak budujemy powszechne zdanie z dwoma czasownikami?

Zdanie proste: Ik ga vandaag. (Ja idę dziś.)

Zdanie z 2 czasowniami: Ik ga vandaag werken. (Ja idę dziś pracować.)

Gramatycznie:

Tak jak w zdaniu prostym pierwszy czasownik (możemy go nazwać pomocniczym – ponieważ w wielu przypadkach pełni on taką funkcję) odmieniamy co do osoby i wstawiamy na 2 miejsce (przypominamy nie drugie słowo)

Nasz główny (właściwy) czasownik ląduje na końcu zdania w formie bezokolicznika (czyli w formie słownikowej). Nic a nic z nim nie robimy! Uwaga! w niektórych przypadkach jest możeliwość wrzucenia drugie czasownika wcześniej , mam to głównie na celu szybsze wyjaśnienie “o co nam chodzi” , np. w zdaniach w których wymieniamy dużo rzeczy.

Więc…

Ik wil morgen naar Utrecht gaan. – Chcę jutro pojechać do Utrecht(u).

Ik kan op maandag werken. – Mogę pracować w poniedziałek.

Wiele zdań z 2 czasownikami to nic innego jak zdania z czasownikami modalnymi lub czasownikami posiłkowymi czasu. Na blogu w zakładce: gramatyka / czasowniki wyszukacje czasowników: willen, moeten, kunnen. To je najlepiej wykorzystać w początkowej fazie nauki niderlandzkiego!

W razie pytań piszcie!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *