SŁÓWKO TYGODNIA: HET BEWIJS

Kolejne słówko tygodnia het bewijs, czyli dowód. Zaczynamy od tłumaczenia słownikowego:

het bewijs – feit of redenering waaruit blijkt dat iets waar of juist is of document waaruit blijkt dat je aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan

* * *

I kilka zdań:

Hebben jullie bewijs? – Macie dowody?

Vernietig het bewijs! – Zniszcz dowód!

Ze hebben bewijs. – Oni mają dowód.

Heel concreet bewijs. – Całkiem konkretny dowód.

Bekijk het bewijs. – Patrz dowód.

Volgens het bewijs… – Według dowodu…

Jullie hebben geen bewijs. – Wy nie macie dowodu.

Waar is uw bewijs? – Gdzie jest Twój dowód?

Ik zoek naar bewijs. – Poszukuje dowodu.

Dit bewijs is ijzersterk. – To jest bardzo silny dowód.

Ik heb fotografisch bewijs. – Mam zdjęciowy dowód.

Hier is mijn bewijs. – Tu jest mój dowód.

Is dit geen bewijs? – To nie jest dowód?

* * *

Ćwiczenie na  dziś… Spróbujcie pomyśleć jakiego rodzaju dowody możocie posuadac? Umiecie je nazwać po holenderskue? Jeśli tak, przed każdym słówkiem bewijs wrzućcie nazwę. Jako przykład macie: Ik heb fotografisch bewijs.

Powodzenia w nauce niderlandzkiego! W razie pytań piszcie.

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

więcej ćwiczeń: www.lekcjaholenderskiego.nl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.