ĆWICZENIE 53: LICZEBNIKI II

Jak już wiecie z wcześniejszego ćwiczenia zwiążanego z liczebnikami

Dziś ciąg dalszy prostych ćwiczeń związanych z cyframi, tym razem przechodzimu do odszyfrowaywania adresów:

  1. Pauluslaan (tachtig) (vijfentwintig negentig) AB Haarlem
  2. Linkeweg (eenenzestig) (tachtig dertig) DF Utrecht
  3. Nieuwelaan (drieenzeventig) (vierendertig vierendertig) TU Roterdam
  4. Jan Mulder laan (achtendertig) (veertien vijftig ) OP Groningen
  5. Kortebrug (drieenzeventig) (eenenzestig zeventien) TT Amsterdam
  6. Corradoweg (negenendertig) (negenenveertig elf) GS Den Haag

Bardzo proste ćwiczenie, ale jak to zawsze lubimy powtarzać warto ćwiczyć język obcy w banalny sposób. Wykorzystując to co nas otacza.

Pozdrawiamy i zachęcamy do nauki niderlandzkiego

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

PS Jeśłi chcecie odpowiedzi to dajcie znać w komentarzu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.