SŁÓWKO TYGODNIA: HET KOPPEL

Słówko na te tydzień: het koppel, czyli para, parka, zestaw, zaprzęg, stado, moment obrotowy, pas, pendent, smycz, sfora. Słownikowo:

het koppel – twee of meer mensen of dieren bij elkaar, aantal mensen, dieren of dingen die bij elkaar horen, draagband om een sabel aan te dragen

* * *

Kilka zdań:

We zijn een echt koppel. – My jesteśmy naprawdę parą.

Jullie zijn een mooi koppel. – Jesteście fajną parą.

Lijkt me een prima koppel. – Brzmi mi na dobre połączenie.

We zijn geen koppel meer. – Nie jesteśmy już parą.

Alweer een gelukkig koppel. – Znów szczęśliwa para.

Elk koppel heeft een nummer. – Każda para ma (swoją) piosenkę.

Jullie zijn weer een koppel. – Znowu jesteś parą.

Nu denkt hij dat we een koppel zijn. – On teraz myśli że jesteśmy parą.

Kijk naar dit koppel, zijn ze niet geweldig? – Spójrz na tą pare, czyż nie są świetni?

Ik dacht dat we een koppel waren. – Myślałem, że byliśmy parą.

Misschien koppel ik hem aan mijn moeder. – Może zeswatam go z moją mamą.

* * *

Zadanie nr 1, znajdz ukryte słówa:

  • koppelwerkwoord – we, rood, werk, kool…
  • motorkoppel – koop, rook, me, kort…

Zadanie nr 2, to nowość! Spróbujcie przeczytać powyższe zdania z róznymi emocjami – zdziwienie, radość, złość, zazdrość…

A chętnym proponujemy rozwinąć zdania; na dwa sposby

  • dodając drugie zdanie proste
  • używając spójnika

Powodzenia w nauce!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.