SŁÓWKO TYGODNIA: IEDEREEN

Popularne słówko, które każdy z nas uvzy się na początku przygody z niderlandzkim! Iedereen, czyli każdy, wszyscy! Słownikowo po niederlandzku:

iedereen – alle personen

* * *

I kilka zdań:

Iedereen koopt het! – Każdy kupuje (to)!

Iedereen blijft hier. – Wszyscy zostają tutaj.

Dat kan iedereen. – To potrafi każdy.

Heeft iedereen taart? – Każdy ma ciasto?

Ze controleert iedereen. – Oni kontrolują każdego.

Heeft iedereen genoeg? – Każdy ma wystarczająco?

Ze verbetert iedereen. – Oni poprawiają każdego.

* * *

Klasyk, szukamy ukrytych słówek: 

  • oppervlakkige
  • uitgevoerd

I ćwiczenie nr 2 i modyfikacja zdań. Tym razem zmieniamy w zdaniach słówko iedereen na ik, jij, hij … (nie zapominajcie o poprawnej odmianie czasownika!) Spróbujcie zdania z wcześniejszych wpisów również wykorzystać, tylko tym razem zamieńcie osobę na iedereen.

Próbujcie! Kombinujcie! Wykorzystujcie materiały do innych ćwiczeń!

Pozdrawiamy, a w razie pytań zostawcie komentarz lub wyślijcie mail 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.