1000 SŁÓWEK – V

Litera V

vaak – często

het vaarwel – pożegnanie / vaarwel – żegnaj, bywaj

de vader – ojciec

het vak – fach, zawód, przedmiot, pole, rabata

de vakantie – wakacje, urlop, ferie

vallen – opadać, opaść, spadać, spaść, padać, paść, upaść, przewracać się, przewrócić się, zwisać, wpaść, wpadać, podlegać, należeć do czegoś, przepadać za kimś/za czymś, lecieć na kogoś/na coś

vals – fałszywy, fałszywie, niewłaściwy, niewłaściwie

van – od kogoś/czegoś z(e) czegoś, o kimś/czymś

vandaag – dziś

vangen – (z)łapać, (z)łowić, zgarniać, zgarnąć

vanmorgen – dziś/dzisiaj rano

vannacht – dziś/dzisiaj w nocy

het varken – świnia

vast – stały, trwały, pewny, pewnie, mocny, na pewno, z pewnością, tymczasem, na razie

vechten – bić się, walczyć

veel – dużo, wiele

het veer  – prom, przystań / de veer – pióro, sprężyna, wypust

veilig – bezpieczny, bezpiecznie

ver – daleki, daleko, odległy, znacznie

reklama Bol AlgemeenBol Algemeen

veranderen – zmieniać się , zmienić się, zmieniać, zmienić, z(a)mieniać w kogoś/coś, z(a)mienić w kogoś/coś, odmieniać, odmienić, przemienić w kogoś/coś, przemieniać w kogoś/coś

de verandering – zmiana

verder – dalej, następnie, potem, ponadto, poza tym

verdienen – zarabiać, zarobić

verdrietig – zasmucony, zmartwiony, stroskany, markotny, przykry, smutny

verenigen – (z)łączyć, (z)jednoczyć, połączyć

de verf – farba

vergelijkbaar – porównywalny

vergelijken – porównywać, porównać

de vergelijking – porównywanie, porównanie, równanie

vergeten – zapominać, zapomnieć

vergeven – przebaczyć, przebaczać, wybaczać, wybaczyć, rozdawać, rozdać, wydawać, wydać

vergissen – (po)mylić się

het verhaal –  opowiadanie, opowieść, historia, odszkodowanie

verhoging – podwyższenie, podniesienie, podest, podwyżka, wzrost

de verjaardag – urodziny, rocznica

verkeerd – niewłaściwie, niewłaściwy, zły, źle, błędny, błędnie, odwrotny, odwrotnie, opaczny, opacznie

verkopen – sprzedawać, sprzedać

verlaten – opuszczony, opustoszały, pusty, odludny, opuszczać, opuścić, porzucać, porzucić, spóźniać się, spóżnic się, zdawać się na kogoś/coś, zdać się na kogoś/coś, polegać na kimś/czymś

het verleden – przeszły, ubiegły

verliezen – (s)tracić, (z)gubić, zatracać/zatracić się w czymś

vernietigen – (z)niszczyć, (z)niweczyć, unicestwić, unicestwiać, unieważniać, unieważnić, anulować

veroveren – zdobywać, zdobyć

verrassen – zaskakiwać, zaskoczyć

het vers – wers, wiersz, zwrotka, strofa / vers -świeży, świeżo

het verschil – różnica

verschrikkelijk – strasznie, okropnie

verspreiden – szerzyć, rozpowszechniać, rozpowszechnić, rozpraszać, rozproszyć, rozpędzić

het verstand – rozum, umysł, rozsądek

verstoppen – ukrywać, ukryć, (s)chować, zatykać, zatkać, zapychać, zapchać

versturen – wysyłać, wysłać

vertellen – opowiadać, opowiedzieć, powiadać, mówić, powiedzieć

vertrekken – odjeżdżać, wyjeżdżać, wyjechać, wykrzywiać, krzywić

het vertrouwen – zaufanie, ufność

verwachten – oczekiwać, spodziewać się, przewidywać, przewidzieć

verwijderen – usunąć, usunąć,

verzamelen – zbierać, zebra

de verzameling – zbiór, kolekcja

het vet – tłuszcz, łój / vet – tłusty, tłusto, zatłuszczony, gruby, wypchany (*zajefajny)

vier – cztery

het vierkant –  kwadrat / vierkant – kwadratowy, kanciasty, wprost, bez ogródek, bez osłonek

vies – brudny, zapaskudzony, obrzydliwy, brzydki, brzydko, paskudnie, świński

de vijand – wróg, nieprzyjaciel

vijf – pięć

de vijver – staw

vinden – znajdować, znajdywać, odnajdywać, odnaleźć, znaleźć, uważać za kogoś/coś, uznawać za kogoś/coś, mieć za kogoś/coś

de vinger – palec

de vis –  ryba

de vlag – flaga, chorągiew

het vlees – mięso, ciało, miąższ

de vlieg –  mucha

het vliegtuig –  samolot

de vloer – podłoga

voeden – (na)karmić, żywić, odżywić, zasilić, być odżywczym, być treściwym

het voedsel – pokarm, żywność

voelen – czuć sympatię do kogoś/czegoś, lubić coś, mieć ochotę na coś, woleć coś, odczuwać, odczuć

de voet – stopa, noga, podstawa, podnóże

de voetbal – piłka do piłki nożnej / het voetbal – piłka nożna (dyscyplina sportowa)

de vogel  – ptak, ptaszek, typ, typek

vol – pełny, pełno, zapełniony, intensywny, soczysty

volgend – następny, następujący

de volgorde – porządek, kolejność

de voor – bruzda / voor – z przodu, na przodzie, najprzód najpierw, za (czymś/kimś), przed kimś/czymś, dla kogoś, na (coś), za kimś/czymś, jak na (kogoś/coś)

het voorbeeld – przykład, wzór, przykład

het voorkomen – wygląd, powierzchowność, aparycja / voorkomen – wyprzedzać, uzyskiwać przewagę, zdarzać/zderzyć się, miec miejsce, stawić się przed sądem, zapobiegać, zapobiec

voorzichtig -ostrożny, ostrożnie

voorzien – zaopatrzony, wyposażony, przewidywać, zaspokajać, zaspokoić, zapewnić, zapewniać, zaopatrywać, opatrzyć,

de vork – widelec, widły, widełki, rozwidlenie, rozgałęzienie

de vorm –  kształt, forma, postać, sposób bycia

de vos – lis

vouwen –  układać się, składać się

de vraag – pytanie, kwestia, popyt

vragen – (za)pytać, spytać, wyzywać, ściągać na siebie, prosić się o coś, szukać czegoś, (po)prosić o coś

de vrede – pokój, spokój, zgoda

vreemd – obcy, dziwny, dziwnie

de vreemde – obcy

de vriend – przyjaciel, sympatia, chłopak, partner

vriendelijk – przyjaźnie, przyjazny, serdeczny, uprzejmy, miły

vriezen – mrozić

vrij – wolny, niezleżny, swobodny, swobodnie, niezajęty bezpłatny, wolny od czegoś

de vrijheid – wolność, swoboda

vroeg – wczesny, wcześnie

vroeger – dawny, dawniej, dawniejszy, niegdyś, kiedyś

de vrouw – koebieta, żona

vullen – napełniać, napełnić, wypełnić, (za)plombować

het vuur  – ogień, zapał, żar, zgorzel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *