CZASOWNIK: WETEN

Czasownik: weten, czyli wiedzieć

Czas teraźniejszy:

ik weet – ja wiem

jij weet – ty wiesz

hij weet – on wie

wij weten – my wiemy

jullie weten – wy wiecie

zij weten – oni wiedzą

Wie weet? – Kto wie?

Ik weet niet of hij het weet. – Nie wiem czy on wie.

Hoe weet je dat? – Skąd wiesz?

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb geweten

jij hebt geweten

hij heeft geweten

wij hebben geweten

jullie hebben geweten

zij hebben geweten

Ik heb altijd geweten. – Zawsze wiedziałam.

Als ik heb geweten… – Gdybym wiedział…. 

Hebben jullie niet geweten? – Nie wiedzieliście?

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik wist

jij wist

hij wist

wij wisten

jullie wisten

zij wisten

Dat wist ik niet. – Nie wiedziałem tego.

Niemand wist dat. – Nikt nie wiedział tego.

Ik wist dat jij het was. – Wiedziałem, że to byłeś ty.

* * *

Czas przyszły

ik zal weten

jij zult weten

hij zal weten

wij zullen weten

jullie zullen weten

zij zullen weten

Zal je meer weten? – Chcesz więcej wiedzieć?

Dat zulle ze weten. – To będą oni wiedzieć.

Dit is wat we zullen weten. – To jest coś co będziemy wiedzieć.

* * *

Ćwiczenie na dziś zeczasownikiem: weten. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Wie weet? … Ik weet over. ->  Zij weet alles. -> Wij weten niks. Poniżeszych zdaniach zmieńcie osobę.

Ik weet niet of hij het weet.

Hoe weet je dat.

Je wil het niet weten! (Ty nie chcesz tego wiedzieć)

* * *

Powodzenia w nauce i kombinowaniu! Pozdrawiamy

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *