SŁÓWKO TYGODNIA: DE VACATURE

Mamy dla Was kolejne słówko tygodnia, tym razem związane z pracą, a dokładnie z jej poszukiwaniem, czyli de vacature – oferta pracy.

De vacature – baan waar een werkgever iemand voor zoekt

* * *

Kilka zdań:

Misschien heeft u helemaal geen vacature. – Może nie masz (w ogóle) żadnej oferty pracy. 

Ik heb de vacature op uw website gevonden. – Znalazłem ofertę pracy na stronie internetowej. 

Je kan zoeken in duizend vacatures. – Możesz szukać (przeglądać/ poszukiwać) w tysiącach ofert pracy.

Vacatures vindt hij ook via … – Oferty pracy znajdzie on poprzez …

Vacature gevonden? – Znalazłeś ofertę pracy?

Hoeveel vacatures er zijn voor het beroep. – Ile ofert pracy jest dostępnych dla zawodu.

Als u naar vacature zoekt, geeft u aan op welke afstand u wilt zoeken. – Jeśli szukasz oferty pracy, określ w jakiej odległości szukasz (w domyśle w jakiej odległości od określonego miejsca, np. miejsca zamieszkania)

* * *

W ramach ćwiczenia zachęcamy Was do zastanowienia się w jakim zawodzie chcielibyście pracować, a w jakim nie. Nazwy zawodów znajdziecie na www.lekcjaholnederskiego.nl . Spróbujcie poszperać w internecie i znaleźć kilka “vacatures” pasujący do zawodu, który jest waszym wymarzonym. Umiecie zrozumieć ofertę pracy po niderlandzku? Jeśli macie jakieś problemy ze zrozumieniem, piszcie na mail: blog@lekcjaholenderskiego.nl

Na koniec wrzucamy dwa długie wyrazy, a wy spróbujcie z nich ułożyć jak najwięcej innych:

  • vacaturebanken
  • vacaturesite

Powodzenia w nauce niderlandzkiego!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.