ĆWICZENIE 35: ODMIANA CZASOWNIKÓW MODALNY

Dziś to samo ćwiczenie co tydzień temu tyle, że z czasownikami modalnymi w roli głównej, czyli wybierz poprawną odpowiedz:

1. Dit …………… echt niet.

a. kan

b. kunnen

2. Ik ………….. niet beslissen.

a. kan

b.kun

3. Het ………… zoveel zijn.

a. kunt

b.kan

4. Ze ……… zelf rijden.

a. kunt

b.kunnen

5. …………… ik deze alstublieft?

a. mag

b. mog

6. …….. ik mij voorstellen?

a. mag

b. mog

7. ……….. we boven komen?

a. mogen

b. magen

8. U …….. overstappen

a. moet

b. moeten

9. Wat ………… ik doen?

a. moet

b. moeten

10. Je …….. hard leren.

a. moet

b. moett

11. Ik ………… postzegels kopen.

a. moet

b. moett

1 thought on “ĆWICZENIE 35: ODMIANA CZASOWNIKÓW MODALNY”

 1. Odpowiedzi
  1. kan
  2. kan
  3. kan
  4. kunnen
  5. mag
  6. mag
  7. mogen
  8. moet
  9. moet
  10. moet
  11. moet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.