ĆWICZENIE 34: ODMIANA CZASOWNIKA PLUS

Wybierz poprawną odpowiedz:

1. Ik ………… geen idee.

a. heb

b. heeft

2. Je ………. niet gewonnen.

a. hebt

b. heeft

3. Hij …………. helemaal gelijk.

a. hebt

b. heeft

4. ………….. u e-mail?

a. heb

b. hebt

5. Je ……….. twee weken.

a. hebt

b. heb

6. Zij ……….. geen suiker.

a. heeft

b. hebt

7. Marcin ………. het diploma.

a. hebt

b. heeft

8. Je ………… gelijk.

a. heb

b. hebt

9. Waar ………. je pijn?

a. hebt

b. heb

10. Ola …….. het gedaan!

a. heeft

b. heb

1 thought on “ĆWICZENIE 34: ODMIANA CZASOWNIKA PLUS”

 1. Odpowiedzi:
  1. a. heb
  2. a. hebt
  3. b. heeft
  4. b. hebt
  5. a. hebt
  6. a. heeft
  7. b. heeft
  8. b. hebt
  9. b. heb
  10. a. heeft

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *