NIDERLANDZKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA 26

Dziś określamy miejsce słówek niet i ook w niderlandzkim zdaniu. Niby banał ale często pada pytanie gdzie je umieścić w zdaniu.

* * *

Miejsce niet w zdaniu, czyli które zdanie jest poprawne + kilka przykładów:

Ik kom niet uit Nederland. czy Ik niet kom uit Nederland.

Poprawnie jest: Ik kom niet uit Nederland.

Niet znajduję sie najczęściej po prawej stronie zdania (tak, tak Holendrzy to tak tłumaczą) przed ostatnim słówem lub grupą słów.

Zij zijn nog niet getouwd.

Dat is niet de bedoeling.

Co jeśli czasownik pojawi się na końcu zdania?

Nic, przy zmianie konstrukcji zdania (np. przy konstrukcjach ze spójnikami omdat, als… ) niet pozostaje na swoim miejscu:

Men vindt dat de politie niet te hard optreedt.

Jeśli niet jest połączne z jakimś słówkiem, w zdaniu zawsze pozostaje przy nim (i razem z nim wędruje w zdaniu)

Ik ben niet bekend in deze omgeving.

Czasami niet występuję na końcu zdania;

Dat kan niet.

In het weekend werken veel mensen niet.

Czyli jak widzicie słówko niet nie ma swojego stałego miejsca w niderlandzkim zdaniu, a jego pozycja zależy od kontekstu wypowiedzi oraz konstrukcji gramatycznej.

* * *

Które zdanie z ook jest poprawne:

Woont je familie ook in Nederland? czy Woont je familie in Nederland ook?

Poprawna odpowiedz to: Woont je familie ook in Nederland?

Ook w tym przypadku zachowuje się podobnie do niet: znajduję sie najczęściej po prawej stronie zdania przed ostatnim słówem lub grupą słów.

Daarvoor is ook geen enkele reden.

Tak samo ze zmianą miejsca czasownika w miejscu, kiedy czasownik wpada nam na ostatnie miejsce ook pozostaje na swoim.

U moet ook uw paspoort vandaag meenemen.

Jeśli ook jest połączne z jakimś słówkiem, w zdaniu zawsze pozostaje przy nim (i razem z nim wędruje w zdaniu).

Ook de krant levert informatie.

* * *

Mamy nadzieje, że macie jakiś zarys tego gdzie umieszczać słówko niet i ook w zdaniu. Jest to bazowe zastosowanie obu słówek. Pamiętajcie, że czasem pojawiają się wyjątki. W języku mówionym mamy trochę więcej luzu i tam może się więcej zadzać. W języku pisanym powinniśmy się trzymac reguł.

Pozdrawiamy i zachęcamy do nauki niderlandzkiego!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.