CZASOWNIK: VERLIEZEN

Verliezen – zgubić, zagubić, przegrać

Czas teraźniejszy:

ik verlies – ja tracę

jij verliest – ty tracisz

hij verliest – on traci

wij verliezen – my tracimy

jullie verliezen – wy tracimy

zij verliezen – oni tracą

 

….. – to miejsce zostawiamy na razie puste i zachęcamy Was do stworzenia własnych zdań 🙂

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb verloren

jij hebt verloren

hij heeft verloren

wij hebben verloren

jullie hebben verloren

zij hebben verloren

Ik heb mijn sleutels verloren. – Zgubiłam moje klucze.

Hij heeft mijn portemonnee verloren. – On zgubił mój portfel.

We hebben verloren. – Przegraliśmy.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik verloor

jij verloor

hij verloor

wij verloren

jullie verloren

zij verloren

Hij verloor zijn zoon. – On stracił syna.

Ik verloor… – Staciłam… 

Zij verloof gisteravond. – Ona przegrała wczoraj wieczorem.

 

* * *

Czas przyszły

ik zal verliezen

jij zult verliezen

hij zal verliezen

wij zullen verliezen

jullie zullen verliezen

zij zullen verliezen

Je zal je kleren verliezen. – Stracisz swoje ubrania.

Oh, hij zal zijn …. verliezen. – Oh, straci swoje ….

Wij zullen dit verliezen. – Przegramy to.

 

* * *

Dziś zachęcamy Was do przypomnienia sobie kilku słówek. Spróbujcie ułożyć zdania ze rzeczami jakie kiedyś udało Was się zgubić, stracić…. Klucze, portfel, pieniądze, kurtkę, rękawiczki, okular …. Wiele słówek znajdziecie na www.lekcjaholenderskiego.nl

Powodzenia w nauce!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *