SŁÓWKO TYGODNIA: HET ONTSLAG

Dziś mamy dla Was słówko zawiązane z pracą: het ontslag, czyli zwolnienie, wymówienie, wypowiedzenie, dymisja, rezygnacja, wypis. I od razu tłumaczenia słownikowe:

het ontslag – het zeggen dat iemand niet meer voor je mag werken of het naar huis mogen gaan

* * *

Kilka zdań:

Heeft hij je daarom ontslagen? – Dlatego on Ciebie zwolnił?

Je bent ontslagen. – Jesteś zwolniony.

Heb je Patrycja ontslagen? – Zwolniłeś Patrycje?

Misschien wel, maar ik neem ontslag. – Może tak, ale się zwalniam.

Neem ontslag. – Zwolnij się.

Marcin kreeg ontslag. – Marcin dostał zwolnienie.

Ala werd uit het ziekenhuis ontslagen. – Ala zostanie wypisana ze szpitala.

* * *

Kilka wyrazów ze słówkiem ontslag:

  • ontslagrecht
  • ontslagrechten
  • ontslagregeling
  • ontslagverbod
  • ontslagverboden
  • ontslagvergoeding
  • ontslagvergunning
  • ontslagzwendel

* * *

Ćwiczenie na dziś to nic innego jak znalezienie jak największej liczby wyrazów w słówkach:

  • ontslagbesluit
  • ontslagbrief

I ćwiczenie nr 2. Spróbujecie przekształcić powyższe zdania, zmieniając osoby, dodając datę lub uzasadnienie (tu należy użyć spójników, np. want, als, omdat, zodra…)

Powodzenia w nauce niderlandzkiego! Jeśli macie pytanie piszcie 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *