1000 SŁÓWEK – T

Litera t

de taal – język

de taart – ciasto

de tafel – stół, stolik, tablica, tabela, płyta

de tak – gałąź, odnoga

tamelijk – dosyć, dość

de tand – ząb

de tante – ciotka, ciocia, kobitka, kobita, baba

de tas – torebka, teczka

de taxi – taksówka

te – zbyt, za, w(e) (czymś), o (czymś)

het team – drużyna

de teen – palec (u stopy), witka wierzbowa, pręt wiklinowy

tegen – przeciw(ko) (komuś/czemuś), z(e) (kimś/czymś), wobec (kogoś/czegoś), wbrew (czegoś), przed (kimś/czymś), pod, na (coś), za (czymś), z (czymś)

het teken – znak, oznaka, omen

tekenen – (na)rysować, podpisywać, podpisać, określać, charakteryzować, znamionować

de telefoon – telefon, słuchawka, rozmowa telefoniczna

de televisie – telewizja, telewizor

tellen – (po)liczyć, liczyć się

het tennis – tenis

reklama Bol AlgemeenBol Algemeen

terug – z powrotem, na powrót, znów, temu

terugkomst – powrót

terwijl – podczas gdy

de test – test, sprawdzian, próba

tevreden – zadowolony

de thee – herbata

thuis – do domu, w domu / het thuis – ognisko domowe

tien – dziesięć, dziesiątka

de tijd – czas, pora, okres

de titel – tytuł, nagłówek, podstawa prawna

de toekomst – przyszłość perspektywa, widoki

toen – wtedy, potem, gdy, kiedy

de toename – wzrost, przyrost, zwiększenie

het totaal – suma ogólna/całkowita / totaal – całkowicie, całkowity, zupełny, zupełnie, totalny, totalnie

de traan – łza, tran

de tram – tramwaj

de trein – pociąg, kolej

trekken – ciągnąć, pociągnąć, pociągać, sunąć, posuwać, powłóczyć, parzyć, zaparzyć, naparzać, zaparzać, wyciągać, wyjąć, wyrywać, wyrwać, pobierać, otrzymywać

trouwen – (o)żenić się, wyjść za mąż, brać/wziąć ślub, poślubiać, poślubić, dać/dawać ślub, udzielać ślubu

de trui – sweter

de tuin – ogród

tussen – (po)między kimś/czymś, wśród kogoś/czegoś, pośród kogoś/czegoś

tweede – druga, drugi

1 thoughts on “1000 SŁÓWEK – T”

  1. Fantastyczny tekst Brawo! szczególnie spodobała mi się szata graficzna twojego bloga 🙂 zapraszam do siebie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *