WIELOZNACZENIOWOŚĆ SŁÓWEK 13

Kolejny zbiór słówek o kilku znaczeniach:

PAS

krok / paszport / legitymacja

een grote pas vooruit – duży krok naprzód

Heb je je pas bij je? – (Czy) masz swój paszport przy sobie?

Het rijbewijs is tegenwoordig een pasje. – Prawo jazdy jest obecnie legitymacją.

PAS 2

dopiero / właśnie / karta bankomatowa

Het is pas 8 uur. – Jest dopiero 8 godzina.

Hij is pas aangekomen. – On właśnie przyszedł.

Haal eerst uw pas uit de automaat! – Wyjmij najpierw swoją kartę bankomatową z bankomatu!

PIJN

ból / smutek

Heb je vaak pijn? – (Czy) masz często ból?

Het doet pijn. – To smuci (boli).

PLAATJE

zdjęcie / proteza / obrazek/ilustracja

plaatjes schieten – robić zdjęcia (strzelać fotki)

Zij heeft een plaatje. – Ona ma protezę.

plaatje kijken – patrzeć obrazek / ilustracje

PLAT

gwara / taras na dachu / płaski

Hij praat plat Amsterdams. – On mówi gwarą amsterdamską.

We hebben een plat dak. – Mamy taras na dachu. (również: płaski dach)

platte borden – płaskie talerze

POSITIE

pozycja / sytuacja / stanowisko

de eerste positie – pierwsza pozycja

in een goede positie – w dobrej sytuacji

een goede positie bij een bank – dobre stanowisko w banku

RAPPORT

raport / świadectwo

een rapport van …. – raport ….

schoolrapport – świadectwo szkolne

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Koniecznie zajrzyjcie na www.lekcjaholenderskiego.nl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.