CZASOWNIKI: WACHTEN

Czasownik wachten, czyli czekać

Czas teraźniejszy:

ik wacht – ja czekam

jij wacht – ty czekasz

hij wacht – on czeka

wij wachten – my czekamy

jullie wachten – wy czekacie

zij wachten – oni czekają

Even wachten! – Poczekaj chwileczkę! /Daj mi chwilkę!

Op je beurt wachten! – Zaczekaj na swoją kolej!

Waar wachten we op? – Na co czekamy? (za czym czekamy?)

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gewacht

jij hebt gewacht

hij heeft gewacht

wij hebben gewacht

jullie hebben gewacht

zij hebben gewacht

Patryk heeft een uur op haar gewacht. – Patryk czekał na nią godzinę.

We hebben twee weken gewacht!!! – Czekaliśmy dwa tygodnie!!!

We hebben een lange tijd gewacht, en … – Dość długo czekaliśmy, i …

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik wachtte

jij wachtte

hij wachtte

wij wachtten

jullie wachtten

zij wachtten

Je wachtte op me? – Czekałeś na mnie?

Waar wachtte je op? – Na co czekałeś?

Marta wachtte geduldig op hem. – Marta czekała cierpliwie na niego.

* * *

ik zal wachten

jij zult wachten

hij zal wachten

wij zullen wachten

jullie zullen wachten

zij zullen wachten

Robert zal op je wachten. – Robert poczeka na Ciebie. (za Tobą)

Ik zal hier wachten tot ze komt. – Poczekam tu, aż przyjdzie.

Ik zal niet zo lang wachten. – Nie będę długo czekał.

* * *

Poniedziałkowy przerywnik w nauce gramatyki 😉  Może warto by było powtórz choć część czasowników jakie pojawiły się na blogu w kategorii lekcja holenderskiego / czasownik.  Fajnie gdyby udało się powtórzyć je wszystkie. I oczywiście pobawić się zdaniami… poprzekształcać lub potworzyć swoje własne (nawet te najprostsze). A jeśli nie, to może spróbujcie stworzyć kilka zdań z czasownikiem: wachten? Lub po prostu przekształcicie powyższe zdania, np. 

Ik zal niet zo lang wachten. -> Hij zal niet zo lang wachten. -> Wij zullen niet zo lang wachten.

Powodzenia w nauce ?

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *