SŁÓWKO TYGODNIA: HET UUR

Dziś wpis związany ze zmianą czasu: het uur, czyli godzina. Uważamy że warto znać kilka zdań z użyciem godziny! Podkreślamy, że nie zawsze dodaje się to słówko w swoich wypowiedziach. W większości przypadków wystarczy powiedzieć godzinę, a na końcu zdania pominąć “uur”.  Tak jak robi się to w języku polskim.

Przechodzimy do tłumaczenia słownikowego: 

het uur – tijdseenheid van zestig minuten  of bepaalde hoeveelheid tijd waarin iets gebeurt

* * *

I kilka zdań/ pytań:

Kan 5.00 uur? – (czy) Może być 5?

Ik ontbijt om zeven uur. – Jem śniadanie o 7 godzinie. (śniadanuje 😉 )

Dagelijks van 9 uur tot 17 uur. – Codziennie od 9 godzinie do 17 godziny.

Het is al tien uur. – Już jest dziesiąta godzina.

18 uur is prima! – 18 (godzina) jest ok!

Het is zes uur. – Jest szósta godzina.

Hij staat altijd op om zes uur. – On wstaje zawsze o szóstej godzinie.

Maak me wakker om elf uur. – Obudź mnie o dziesiątej godzinie.

De school begint om acht uur. – Szkoła zaczyna się o ósmej godzinie.

De pauze is van 9 uur 45 tot 10 uur. – Przerwa jest jest od 9:45 do 10.

Ik verwachtte je om 13 uur. – Oczekuje Ciebie o 11 godzinie.

Ik vertrek om 8 uur van huis. – Wyjadę (wyjdę/wybędę) z domu o 8 godzinie.

24 uur per dag geopend – 24 godziny na dobę otwarte. 

Mijn dag eindigt om 9 uur. – Mój dzień kończy się o 9 godzinie.

Dat is over drie uur.  – To jest po trzeciej (godzinie). 

Ik wacht op je tot vijf uur. – Czekam na Ciebie do 5 godziny.

* * *

Dziś mamy dla Was mega proste ćwiczenie! Wystarczy, że wybierzecie kilka zdań (minimum 5) i zmienicie w nich godzinę. Np.

Ik wacht op je tot vijf uur. -> Ik wacht op je tot  drie uur. -> Ik wacht op je tot 3 uur 30.

Czekam na Ciebie do piątej godziny. -> Czekam na Ciebie do trzeciej godziny. -> Czekam na Ciebie do 3:30 (godziny).

Powodzenia w nauce niderlandzkiego!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

NIDERLANDZKI GRAMATYKA, EDGRAD

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 24

WIELOZNACZENIOWOŚĆ SŁÓEK 12

1000 SŁÓWEK P

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *