SŁÓWKO TYGODNIA: HET DOSSIER

Dziś mamy dla Was słówko które używa się najczęściej w kontekście medycznym, ale nie tylko: het dossier, czyli akta. Zaczynamy klasycznie od tłumaczenia słownikowego:

het dossier – alle informatie over hetzelfde onderwerp 

* * *

Tradycyjnie kilka zdań:

medisch dossier – akta medyczne

dossier van de zaak – dokumenty sprawy

Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn medisch dossier? – Czy pacjent ma prawo do kopii swoich akt medycznych?

In het medisch dossier staan gegevens… – W aktach medycznych znajdują się dane ….

Informatie over uw medisch dossier. – Informacje na temat Twoich akt medycznych.

Mag ik mijn eigen dossier bekijken? – Czy mogę zobaczy swoje akta?

Het dossier bevat bijvoorbeeld het behandelplan, brieven aan de huisarts en resultaten van onderzoeken. – Akta zawierają np. plan leczenia, skierowania od lekarza oraz wyniki.

Een elektronisch dossier geeft een beter overzicht. – Elektroniczne akta dają lepszy wgląd (elektroniczne akta łatwiej przeglądać.)

Het opbouwen van een ontslagdossier kost tijd. – Na utworzenie akt do zwolnienia potrzeba czasu.

* * *

Dziś chcemy abyście zamiast się uczyli tak jak zawsze: przekształcając zdania (jeśli chcecie możecie 🙂 ) obejrzeli minimum 3 filmiki z serii: clipphanger (tu macie link: klik ) i ocenili w jakim stopniu je rozumiecie.

Powodzenia

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

clipphanger

het klokhuis

oc-chip kaart – nowa karta

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *