CZASOWNIK: LEZEN

Czasownik lezen, czyli czytać

Czas teraźniejszy:

ik lees – ja czytam

jij leest – ty czytasz

hij leest – on czyta

wij lezen – my czytamy

jullie lezen – wy czytacie

zij lezen – oni czytają

Ik lees zonder bril. – Czytam bez okularów.

Wat leest u? – Co Pan czyta?

Hij leest ….. – On czyta …

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gelezen

jij hebt gelezen

hij heeft gelezen

wij hebben gelezen

jullie hebben gelezen

zij hebben gelezen

Ik heb uw cv gelezen. – Czytałem Twoje cv. 

Heb je dit artikel gelezen? – Czytałeś ten artykuł?

Marta heeft het boek niet gelezen. – Marta nie przeczytała książki.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik las

jij las

hij las

wij lazen

jullie lazen

zij lazen

Las je de krant? – Czytałeś gazetę?

Ik las gisteren het boek. – Czytałem wczoraj książkę. 

Wij lazen … – My czytaliśmy….

* * *

Czas przyszły

ik zal lezen

jij zult lezen

hij zal lezen

wij zullen lezen

jullie zullen lezen

zij zullen lezen

Wat zal je lezen? – Co będziesz czytać?

Tomasz zal niks lezen. – Tomasz nie zamierza czytać.

Jullie zullen ….. lezen. – Będziecie ….. czytać

* * *

Zachęcamy Was do dokończenia na różne sposoby poniższe zdania:

Ik lees ……………

Zij lezen ……………

Vandaag leest je …………….

Gisteren heb ik …………….. gelezen.

Powodzenia w nauce ?

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *