POJĘCIA GRAMATYCZNE

Dziś wpis związany z pojęciami gramatycznymi. Poniżej znajdziecie wykaz podstawowych pojęć gramatycznych i ich nazwy (odpowiedniki w języku polskim). Jeśli coś pominęliśmy lub jest nie zrozumiałe dajcie znać w komentarz lub pod adresem mailowym: blog@lekcjaholenderskiego.nl

* * *

lidwoord – rodzajnik

 • bepaald – określony
 • onbepaald – nieokreślony

zelfstandig naamwoord – rzeczownik

 • verkleinwoord – zdrobnienie

bijvoeglijk naamwoord – przymiotnik

trappen van vergelijking – stopniowanie przymiotnik/przysłówka

telwoord – liczebnik

voornaamwoord – zaimek

 • persoonlijk voornaamwoord – zaimek osobowy
 • wederkerend voornaamwoord – zaimek zwrotny
 • wederkerig voornaamwoord – zaimek zwrotny
 • bezittelijk voornaamwoord – zaimek dzierżawczy
 • aanwijzend voornaamvwoord – zaimek wskazujący
 • onbepaald voornaamwoord – zaimek nieokreślony
 • betrekkelijk voornaamwoord – zaimek względny
 • vragend voornaamwoord – zaimek pytający

voorzetsel – przyimek

bijwoord – przysłówek

voegwoord – spójnik

werkwoord – czasownik

 • vervoegen – forma odmieniona czasownika
 • regelmatige werkwoorden – czasowniki regularne
 • tegenwoordige tijd – czas teraźniejszy
 • onvoltooid verleden tijd – czas przeszły niedokonany
 • voltooide tijd – czas przeszły dokonany
 • toekomende tijd – czas przyszły
 • gebiedende wijs – tryb rozkazujący
 • modale werkwoorden – czasowniki modalne
 • scheidbaar werkwoord – czasownik rozdzielnie złożony
 • wederkerend werkwoord – czasownik zwrotny
 • onpersoonlijk werkwoorden – czasowniki nieosobowe
 • lijdende voorm –  strona bierna

3 thoughts on “POJĘCIA GRAMATYCZNE”

 1. Bardzo fajna lista. Przydatna dla tych, którzy korzystaja z podrecznikow niderlandzkich. Pozdrawiam

  1. Dziękujemy! Staramy się aby każdy mógł coś znaleźć u nas dla siebie 🙂 Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *