SŁÓWKO TYGODNIA: HET DOCUMENT

Dziś mamy dla Was oficjalnie brzmiące słówko: het document, czyli dokument w znaczeniu oficjalnego pisma. W języku niderlandzkim większość dokumentów, np. de overeenkomst – umowa (o niej za tydzień), de sollicitatiebrief – list motywacyjny, de arbeidsovereenkomst – umowa o pracę,  ma swoje nazwy i raczej nimi będziemy się na co dzień posługiwać, warto wiedzieć jak zbiorczo nazywają się te wszystkie papiery 😉 

* * *

Przechodzimy klasycznie do tłumaczenia słownikowego

het document – officieel papier met belangrijke informatie of tekst die je met de computer maakt

* * *

Zdania /pytania:

Deze documenten? – Te dokumenty? (ewentualnie papiery)

Print document! – Wydrukuj dokument!

Waar ligt het document? – Gdzie leży dokument?

Ik stuurde hem een document. – Przesłałem mu dokument.

Dit document is alleen voor jou. – Ten dokument jest tylko dla Ciebie.

Ik wil dit document opstuuen. – Chcę ten dokument przesłać.

Dit document is handig bij controle. – Ten dokument jest przydatny podczas kontroli.

Ik maak kopie van een document. Kan dat? –  Robię kopie dokumentu. Można?

Een document kan in papiervorm zijn of elektronisch. –  Dokument może być w formie papierowej lub elektronicznej 

Een document is een verzameling gegevens. – Dokument jest zbiorem danych. 

In dat document staat dat hij de eigenaar is. – W tym dokumencie jest napisane, że on jest właścicielem.

Heb je het document? – Masz dokument / papier (tu: oficjany)

* * *

Jako ćwiczenie chcemy abyście sprawdzili jakie typy dokumentów mamy i czy umiecie powiedzieć ich nazwy po niderlandzku? Następnie przekształcili poniższe zdanie zamieniają słowo document na nazwę konkretnego dokumentu (zacznijcie od tych które zdarzyło się Wam mieć w ręku):

Heb je het document? -> Heb je ID-kaart? -> Heb je  reisdocument*?

Masz dokument? -> Masz dowód osobisty? -> Masz dokument podróży?

*Reisdocument – to zbiorcza nazwa na dokumenty potrzebne w trakcie podróży

Możecie oprócz takich bardzo oficjalnych nazw dokumentów użyć typu: odcinek wypłaty, list z urzędu skarbowego, mandat, itd. Próbujecie!

Powodzenia i miłej niedzieli!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

gevonden of verloren

czasowniki nieregularne d-f

słówko tygodnia: het strand

słówko tygodnia: het gegevens

reklama

1 thoughts on “SŁÓWKO TYGODNIA: HET DOCUMENT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *