SŁÓWKO TYGODNIA: DE OVEREENKOMST

Dziś mamy dla Was słówko związane między innymi z pracą: de overeenkomst – umowa. Słówko to jest szeroko rozumiane i oznacza porozumienie zawarte pomiędzy dwiema stronami. Przechodzimy do tłumaczenia słownikowego:

de overeenkomst – formele afspraak of iets waardoor iets lijkt op iets anders

* * *

Kilka przykładowych zdań /pytań:

een ondertekende overeenkomst – podpisać umowę

Wat is een overeenkomst precies? – Czym jest dokładnie umowa?

Jij hebt het recht de overeenkomst te annuleren. – Ty masz prawo zerwać umowę (dosł. anulować)

De overeenkomst is er in verschillende soorten.  – Umowa występuje w równych typach /rodzajach.

Er komt dan nog geen overeenkomst tot stand. – Nie ma jeszcze zawartej zgody.

Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig. – Umowa zawarta ustnie jest również ważna.

Het sluiten van een overeenkomst. – Zawrzeć umowę. (podpisać umowę)

Niet elke overeenkomst is geldig! – Nie każda umowa jest ważna!

Algemene regels gelden voor elke overeenkomst. – Ogólne zasady obowiązują każdą umowę.

* * * 

Mamy dla Was kilka nazw wybranych typów umów:

  • Koop (Koopovereenkomst)
  • Ruil
  • Schenking
  • Huur
  • Opdracht
  • Reis
  • Arbeid
  • Aanneming van werk
  • Verzekering

Jeśli spotkaliście się z innymi typami umów dajcie znać w komentarzach.

* * * 

Jako ćwiczenie chcemy abyście dodali w pytaniu do słówka overeenkomst jeden z typów umowy.

Moet jij binnenkort een borgtocht overeenkomst tekenen?

Musisz w najbliższym czasie podpisać umowę depozytową? 

Spróbujecie! Przede wszystkim zastanówcie się jakie umowy zdarza Wam się zawierać i czy umieć powiedzieć ich nazwę po holendersku. Dla tych którzy chcą klasycznie poćwiczyć zachęcamy Was do zmiany osoby lub czasownika w powyższym pytaniu.

Powodzenia

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

słówko tygodnia: het document

1000 słowek: litera o

niderlandzki vs holenderski

 mały słownik niderlandzko-polski, polsko-niderlandzki

reklama

1 thoughts on “SŁÓWKO TYGODNIA: DE OVEREENKOMST”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *