SŁÓWKO TYGODNIA: DE MIDDAG

Niedzielnie mamy dla Was kolejne słówko tygodnia. Tym razem związane z porą dnia, czyli de middag – południe. Słówko pochodzi z lekcji nr 24 (www.lekcjaholenderskiego.nl). Klasycznie przechodzimy do znaczenia słownikowego:

de middag – deel van de dag na de ochtend en voor de avond

* * *

I kilka zdań i pytań: 

Heb je al gegeten deze middag? – Jadłeś już w południe? *

Het is bijna middag. – Jest prawie południe.

Tomasz en Karol spelen iedere middag tennis. – Tomasz i Karol grają w każde (po)południe w tenis.

We eten om 12 uur `s middags. – My jemy o 12 w południe.

Morgen om 12 uur `s middags! – Jutro o 12 w południe!

Wat doe je `s middags? – Co robisz w południe / popołudniu?

Het is één uur `s middags. – Jest pierwsza (godzina) popołudniu. 

* * *

Dlaczego middag tłumaczymy południe a w zdaniach często zamieniamy na popołudnie?

Wynika to z różnić w używaniu poszczególnych wyrazów. W Polsce mówimy południe kiedy mamy na myśli godzinę 12, a wszystko to co następuje po niej popołudnie. Natomiast w Holandii middag jest szerokim pojęciem i oznacza czas między 12 a 17/18. Najczęściej (choć nie jest to żelazna reguła) middag stosujemy między 12 a 14, natomiast po 14 mówi namiddag (popołudnie). 

* * *

Chcielibyśmy abyście dziś w ramach ćwiczenia spróbowali sami przetłumaczyć poniższe zdania. Sami zdecydujcie która forma Wam bardziej odpowiada. Czasami wpływ na nasze tłumaczenie ma to z jakiego regionu pochodzimy. 

Heb je al gegeten deze middag? 

Het is heel heet deze middag.

Die middag gingen we wandelen.

* * *

I ćwiczenie nr 2. Zajrzycie na lekcjaholenderskiego.nl, wypiszcie słówka z lekcji 24 i spróbujcie przekształcić powyższe zdania: 

Wat doe je `s middags? -> Wat doe je `s ochtends?

Powodzenia w nauce niderlandzkiego

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

1000 słówek – litera a

najczęstsze pytania 6

słówko tygodnia: ziek

mij, jou, u, hem

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *