CZASOWNIKI NIEREGULARNE S-U

Litera S

schelden  –  schold /scholden  –  gescholde

schenden  –  schond /schonden   –  geschonden

schenken  –  schonk /schonken  –  geschonken

scheppen  –  schiep /schiepen  –  geschapen

schieten  –  schoot /schoten  –  geschoten

schijnen  –  scheen /schenen  –  geschenen

schijten  –  scheet /scheten  –  gescheten

schrijden  –  schreed /schreden  –  geschreden

schrijven  –  schreef /schreven  –  geschreven

schrikken  –  schrok /schrokken  –  geschrokken

schuiven  –  schoof /schoven  –  geschoven

slaan  –  sloeg /sloegen  –  geslagen

slapen  –  sliep /sliepen  –  geslapen

slijten  –  sleet /sleten  –  gesleten

sluipen  –  sloop /slopen  –  geslopen

sluiten  –  sloot /sloten  –  gesloten

smelten  –  smolt /smolten  –  gesmolten

smijten  –   smeet /smeten  –  gesmeten

snijden  –  sneed /sneden  –  gesneden

snuiven  –  snoof /snoven  –  gesnoven

spijten  –  speet /speten  –  gespeten

spreken  –  sprak /spraken  –  gesproken

springen  –  sprong /sprongen  –  gesprongen

spruiten  –  sproot /sproten  –  gesproten

spuiten  –  spoot /spoten  –  gespoten

staan  –  stond /stonden  –  gestaan

steken  –  stak /staken  –  gestoken

stelen  –  stal /stalen  –  gestolen

sterven  –  stierf /stierven  –  gestorven

stijgen  –  steeg /stegen  –  gestegen

stinken  –  stonk /stonken  –  gestonken

strijden  –  streed /streden  –  gestreden

strijken  –  streek /streken  –  gestreken

stuiven  –  stoof /stoven  –  gestoven

Litera T

treden  –  trad /traden  –  getreden

treffen  –  trof /troffen  –  getroffen

trekken  –  trok /trokken  –  getrokken

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *