SŁÓWKO TYGODNIA: DE ERVARING

Dzisiejsze słówko tygodnia związane jest z pracą i powinny je znać osoby które poszukują pracy lub myślą o jej zmianie – de ervaring, czyli doświadczenie.

* * *

Jak co tydzień zaczynamy od wyjaśnienia słownikowego:

de ervaring – wat je op een bepaalde manier voelt of meemaakt

* * *

I klasycznie zdania:

Tomasz heeft geen ervaring. – Tomasz nie ma doświadczenia.

Het is echt een heel goede ervaring. – To jest na prawdę bardzo dobre doświadczenie.

Helaas heb ik geen enkele ervaring. – Przykro mi, nie mam żadnego doświadczenia.

Schrijf alstublieft over uw echte ervaring. – Napisz poproszę o swoim prawdziwym doświadczeniu. (o Pańskim prawdziwym doświadczeniu)

Ik heb niet zo veel ervaring. – Nie mam za dużo doświadczenia.

ervaring is de beste leermeester – własne doświadczenie jest najlepszym nauczycielem

ervaring hebben – mieć doświadczenie

ervaring opdoen – zdobywać doświadczenie

* * *

Zachęcamy Was do zastanowienia się jakie doświadczenie zawodowe posiadacie. Spróbujcie powiedzieć coś na temat swojego doświadczenia. Na początku po polsku, a później po niderlandzku. Pamiętajcie tylko aby nie przekładać dosłownie tego co chcielibyście powiedzieć z polskiego na niderlandzki. Jeśli jesteście na początku swojej nauki spróbujcie zbudować krótkie zdania lub zwyczajniej wymieńcie to co umiecie. Jako extra ćwiczenie zachęcamy Was do przekształcenia poniższy zdań zmieniając osoby: ik -> jij -> hij … Odmianę czasownika hebben znajdziecie TU (czasownik hebben)

Ik heb geen ervaring. -> Ik heb veel ervaring. -> Ik heb wel ervaring. -> Ik heb … ervaring.

Nie mam  doświadczenia. -> Mam duże doświadczenie. -> Mam (na pewno) doświadczenie. -> Mam … doświadczenie.

* * *

Uwaga! Odpowiadamy na pytanie jak jest poprawnie:

Jak poprawnie mówimy:

Heb je ervaring in iets czy ervaring met iets?

Obie wersje są poprawne, ale mają inne znaczenie!

Jeśli używamy ervaring in iets hebt oznacza to, że posiadasz wiedzę i umiejętności w jakimś określonym temacie

Zij heeft veel ervaring in de verpleging. – Ma duże doświadczenie w pielęgniarstwie.

ervaring met iets hebben używamy gdy chcemy powiedzieć, że czegoś doświadczyliśmy w życiu, o swoim doświadczeniu

Wij hebben goede ervaringen met dit nieuwe computersysteem. – Mamy dobre doświadczenia z tym nowym systemem komputerowym

Pozdrawiamy

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Zapraszamy Was na wpisy z cyklu: najczęstsze pytania:

najczęstsze pytania 18 – TU,

najczęstsze pytania 17 – TU

najczęstsze pytania 16 – TU

reklama

4 thoughts on “SŁÓWKO TYGODNIA: DE ERVARING”

  1. Fajnie, ze w słówku tygodnia pojawiają się wyrazy związane z pracą. Są bardzo przydatne! Pozdrawiam Ola

    1. Dziękujemy Olu. Na pewno będą się jeszcze pojawiać w cyklu “słówko tygodnia” słówka związane z pracą. pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *