NA SKRÓTY 2

a.h.w. – als het ware – jak gdyby, niejako

get. – getekend – podpisano

excl. – exclusive – wyłącznie, bez

i.p.v. – in plaats van – zamiast

a.i. – ad interim – w zastępstwie

i.s.m. – in samenwerking met – we współpracy z

geb. – geboren – urodzony

i.v.m. – in verband met – w związku z

dhr. – de heer – Pan

m.i.v. – met ingang van – z dniem… / począwszy od…

e.v. – en volgende – i następne

n.a.v. – naar aanleiding van – nawiązując do / powołując się na (w odpowiedzi)

d.i. – dit is, dat is – to jest

o.i.d. – of iets dergelijks – coś podobnego

e.a. – en andere(n) – i inni

o.i.v. – onder invloed van – pod kierunkiem

e.d. – en dergelijke(n) – i tym podobne

2 thoughts on “NA SKRÓTY 2”

  1. Trafiłam tu przypadkiem szukałam informacji na tematu skrótów w języku niderlandzkim, świetna strona. Będę często zaglądać i polecać znajomym którzy uczą się języka niderlandzkiego. Pozdrawiam

    1. Dziękujemy za bardzo miłe słowa i oczywiście zapraszamy częściej. Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *